Meppel houdt in de toekomst droge voeten. Groen licht voor klimaatbuffer Ootmaanlanden-Koningsschut

Een impressie van project klimaatbuffer Ootmaanlanden - Koningsschut. Foto: Provincie Drenthe

Meppel houdt in de toekomst droge voeten. Het project klimaatbuffer Ootmaanlanden - Koningsschut gaat van start. In het (deels) Natura 2000-gebied komt een klimaatbuffer en daarmee kan het water in het gebied langer vastgehouden worden.

Ook wordt het natuurgebied aantrekkelijker gemaakt voor natuur en recreatie. Cultuurhistorische elementen als de karakteristieke elzensingels en delen van het Uffelter Boervaartje worden in ere hersteld.