Meppel wil asielzoekerscentrum aan Steenwijkerstraatweg

Meppel. FOTO ARCHIEF DVHN

Op de locatie in het agrarisch gebied tussen Meppel en Nijeveen, moeten vanaf eind 2016 voor een periode van vijf jaar maximaal zeshonderd vluchtelingen gehuisvest worden. B en W van Meppel hebben vijf mogelijke locaties voor een AZC onderzocht: Danninge Erve Zuid fase 2 in Nijeveen, de Bremenbergerweg, het middengebied van de Nieuwveense Landen, het gebied grenzend aan de ‘watertorenbuurt' in Meppel en de Steenwijkerstraatweg. Uiteindelijk is volgens wethouder Gert Stam die laatste locatie als meest geschikte plaats naar voren gekomen. ,,Omdat het aan alle gestelde randvoorwaarden voldoet. Het sluit zowel ruimtelijk als economisch als maatschappelijk het best aan bij de gestelde voorwaarden”, aldus Stam. Direct omwonenden van het vijf hectare grote gebied zijn dinsdag door de gemeente persoonlijk op de hoogte gebracht van het locatievoorstel voor een asielzoekerscentrum. Maandag volgt een tweede gesprek.

Op de locatie in het agrarisch gebied tussen Meppel en Nijeveen, moeten vanaf eind 2016 voor een periode van vijf jaar maximaal zeshonderd vluchtelingen gehuisvest worden. B en W van Meppel hebben vijf mogelijke locaties voor een AZC onderzocht: Danninge Erve Zuid fase 2 in Nijeveen, de Bremenbergerweg, het middengebied van de Nieuwveense Landen, het gebied grenzend aan de ‘watertorenbuurt' in Meppel en de Steenwijkerstraatweg. Uiteindelijk is volgens wethouder Gert Stam die laatste locatie als meest geschikte plaats naar voren gekomen. ,,Omdat het aan alle gestelde randvoorwaarden voldoet. Het sluit zowel ruimtelijk als economisch als maatschappelijk het best aan bij de gestelde voorwaarden”, aldus Stam. Direct omwonenden van het vijf hectare grote gebied zijn dinsdag door de gemeente persoonlijk op de hoogte gebracht van het locatievoorstel voor een asielzoekerscentrum. Maandag volgt een tweede gesprek.

Komende dinsdag wordt in schouwburg Ogterop een informatiemarkt gehouden over het tijdelijke asielzoekerscentrum in Meppel. Inwoners, organisaties en bedrijven krijgen dan uitleg over de stand van zaken van plannen en procedures. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), andere betrokken en de Meppeler politieke partijen zijn daarbij aanwezig.

De gemeenteraad bespreekt 21 januari het locatievoorstel van een AZC. Gaat de raad daarna eind januari akkoord met de locatie, dan kan gestart worden met het uitwerken van een bestuursovereenkomst met het COA en het starten van een procedure voor een omgevingsvergunning.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Gevlucht
menu