Mesdagfonds komt nu uit op zelfde stikstofcijfer als RIVM

Jan Cees Vogelaar van het Mesdag Zuivelfonds. Foto: ANP

De Nederlandse landbouw is op papier inderdaad verantwoordelijk voor 41 procent van de totale stikstofneerslag op natuurgebieden die daar het gevoeligst voor zijn. Tot dat inzicht zijn nu ook de onderzoekers gekomen die de stikstofcijfers in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds hebben nagerekend.

Ze kwamen op basis van eigen berekeningen eerder tot de conclusie dat de landbouw ‘slechts’ 25 procent van de stikstofdepositie op natuurgebieden zou veroorzaken. Dat cijfer trokken ze begin maart in.

Het percentage van 41 procent is precies waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op uitkomt. Het instituut ging eerder uit van 46 procent, maar kwam onlangs met een bijstelling.

Stikstofgevoelig natuurgebieden

Zowel de onderzoekers als voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds blijven er wel bij dat de rekenmodellen van het RIVM slechts “een virtuele werkelijkheid” laten zien.

Volgens hen zeggen metingen veel meer. Ze vinden bovendien dat het verkeerde cijfer op de voorgrond wordt gezet: volgens hem zou niet specifiek naar stikstofgevoelige natuurgebieden gekeken moeten worden, maar naar álle beschermde Natura 2000-gebieden. In dat geval komt het aandeel van de landbouw in de stikstofneerslag niet uit op 41 procent, maar op 35 procent.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu