Mest voor nieuwe vergassingsinstallatie in Emmen komt deels uit Duitsland. Milieudefensie Westerveld vecht tegen vergunning bij Raad van State

Milieu Defensie Westerveld vindt dat Stercore de intensieve veehouderij alleen maar in stand houdt en van een milieuvriendelijk laagje vernis voorziet.

Milieu Defensie Westerveld vindt dat Stercore de intensieve veehouderij alleen maar in stand houdt en van een milieuvriendelijk laagje vernis voorziet. ANP

De mest in de vergassingsinstallatie die Stercore in Emmen wil bouwen komt voor een deel uit Duitsland. Dit bleek dinsdag bij de Raad van State. Milieudefensie Westerveld vecht daar tegen de vergunning voor de droog- en vergassingsinstallatie waar per jaar 185.000 ton mest in kan.

Initiatiefnemer Hans Jansen zei dat tot op 60 kilometer van de installatie mest wordt gehaald. „We zitten vlakbij de grens met Duitsland. Dan zit je in Emsland. Daar is meer mest dan in Brabant’’.

‘Stikstofuitstoot wordt onderschat’

Vertegenwoordiger Henk Baptist van Milieudefensie zei erdoor verrast te zijn dat Duitse mest wordt gebruikt. Milieudefensie vecht tegen de vergunning omdat de installatie een te hoge stikstofuitstoot zou hebben op drie Natura 2000-gebieden, waaronder het Dwingelderveld. De milieuclub meent dat de provincie Drenthe, die de vergunning heeft verleend, de stikstofuitstoot onderschat. Daarbij komt dat er met geen woord gerept wordt over de vervoersbewegingen die nodig zijn om de mest in Emmen te krijgen, zegt Baptist.

Stercore probeert al enkele jaren de vergassingsinstallatie van de grond te krijgen. Volgens Jansen zijn er grote voordelen zowel voor het milieu als voor de boeren. Volgens de vergunning mag er 185.000 ton mest de installatie in. Die moet wel flink gedroogd zijn. Anders kan de stikstofuitstoot van maximaal 57 kilogram per jaar niet worden gehaald. Dunne giermest gaat er dus niet in. Het mengsel bestaat uit varkens-, runder- en kippenmest.

Het bedrijf wint er 23 miljoen kubieke meter groen gas mee voor 21.000 huizen. Verder levert de installatie 85.000 ton biobased carbon, een meststof die kan worden ingezet als kunstmestvervanger. De rechtbank Noord-Nederland verklaarde vorig jaar het beroep van Milieudefensie gegrond. De rechtbank vond het onduidelijk hoe die 57 kilogram stikstof die via luchtwassers de lucht in gaat gehandhaafd gaat worden. De provincie heeft in een herstelvergunning deze 57 kilogram als harde emissie-eis opgenomen.

Streep door nieuwe vergunning?

Zowel Stercore als Milieudefensie voerden bij de Raad van State een hoger beroepszaak. Stercore wil de uitspraak van de rechtbank van tafel hebben. Milieudefensie wil dat een streep gaat door de nieuwe vergunning zodat de installatie er niet kan komen. Volgens de milieuvereniging is de hele vergunningsprocedure in strijd met het voorzorgprincipe uit de Habitatrichtlijn. „Die 57 kilogram is discutabel. Je kunt alleen maar achteraf zien of het is misgegaan’’, zegt Baptist.

Uitspraak volgt.