Met een list lokt Assen de dwergvleermuis uit een leegstaande boerderij. Pand moet gesloopt worden voor nieuwbouw Kloosterakker

Een list moest Assen verzinnen om dwergvleermuizen en huismussen uit een nog te slopen boerderij aan de rand van nieuwbouwproject Kloosterakker te lokken. Met een simpele ingreep is vertraging voorkomen.

De boerderij aan de Hoofdvaartsweg moet gesloopt worden. Op de achtergrond zijn de eerste werkzaamheden voor de nieuwbouwwijk Kloosterakker in volle gang.

De boerderij aan de Hoofdvaartsweg moet gesloopt worden. Op de achtergrond zijn de eerste werkzaamheden voor de nieuwbouwwijk Kloosterakker in volle gang. Foto: Marcel Jurian de Jong

Breek bouwers de bek niet open: een vleermuis kan een bouwproject behoorlijk dwarszitten. De aanleg van de zuidelijke ringweg in Groningen liep meerdere keren vertraging op vanwege de woon- en foerageergebieden van vleermuizen. Maar ook in Assen was het zoogdier meer dan eens een sta-in-de-weg. Zo werd de sloop van bijna honderdvijftig huizen in Assen-Oost in 2014 bijna anderhalf jaar gedwarsboomd door onder andere de vleermuis.

Zonder nestkasten geen sloop

Nieuws

menu