Kun je waarnemingen gebruiken voor Drentse natuurgebieden? Pas op! Data zijn vaak moeilijk te interpreteren, zegt databank

Het Mantingerveld. Foto DvhN

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan om waarnemingen van planten en dieren te gebruiken voor het stikstofbeleid, zegt de Nationale Databank Flora en Fauna.

Het Drentse Statenlid Johan Moes (VVD) meent een goede manier te hebben gevonden om te achterhalen wat het effect is van het opkopen van boerderijen bij de twaalf Drentse beschermde natuurgebieden (Natura 2000) die geplaagd worden door een teveel aan stikstof. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) heeft maar liefst 150 miljoen waarnemingen van de natuur in Nederland. Moes vraagt het provinciebestuur of al die data niet van dienst kunnen zijn bij het stikstofbeleid.

Effect opkopen boerderijen

Moes kwam op zijn idee naar aanleiding van een vraag van een CDA-collega. Die wilde tijdens een werkbezoek weten wat het effect is van de opkoop door de provincie van enkele boerderijen bij het Mantingerveld. Natuurmonumenten, beheerder van dat gebied, moest het antwoord schuldig blijven. Zou de databank hier geen uitkomst kunnen bieden, wil Moes weten.

Deze instelling zelf waarschuwt echter voor een te gretig gebruik van haar gegevens. Want hoe meer je kijkt, hoe meer je ziet, zegt een woordvoerder. „De laatste jaren is het door de digitalisering veel gemakkelijker geworden om het bij een databank als de onze te melden als je bijzondere planten en dieren hebt gezien en waar je dat hebt gedaan. Je kunt je gegevens en foto’s uploaden en aan de hand van Googlemaps de plek aangeven. Googlemaps kent nu bijna iedereen, maar dat was tien, twaalf jaar geleden nog bijzonder.” Daardoor zijn er de laatste jaren meer geregistreerde waarnemingen, maar dat zegt niets over hoe een planten- of diersoort zich ontwikkelt.

De NDFF verzamelt waarnemingen van een groot aantal organisaties, van professionele als provincies, waterschappen en terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, maar ook van vrijwilligersorganisaties. „Vrijwilligers gaan kijken op terreinen waar ze verwachten veel dieren of planten te kunnen zien”, zegt de woordvoerder. „Je gaat dus naar een natuurgebied, terwijl dat bijzondere vogeltje misschien ook in een akker of weide kan zitten.”

Vertragend effect door beoordelingen

Daarnaast heeft de NDFF vrijwilligers die de waarnemingen beoordelen voor ze in de databank komen. Ze onderzoeken of het kan kloppen dat iemand het betreffende plantje of diertje heeft gezien, of dat er misschien een vergissing is. „Dit kost tijd. Je kunt dus pas met enige vertraging zien hoe de natuur zich ontwikkelt.”

Nieuws

menu