Middeleeuwse trap bloot gelegd in kerk Anloo

In de Magnuskerk in Anloo is het archeologisch onderzoek begonnen naar een grafkelder die in 1743 is aangebracht onder het koor van de uit 1050 daterende kerk.

De opgraving heeft een trap van veldkeien bloot gelegd, die moet hebben behoord tot de houten kerk die rond 900 op die plek is gebouwd. Hij is waarschijnlijk hergebruikt voor de grafkelder. Het bestaan daarvan was in de vergetelheid geraakt, maar documenten in het Drents Archief maakten duidelijk dat er bij restauratiewerk in de oorlog een grafkelder te voorschijn was gekomen. Archeoloog Pieter den Hengst maakt nu het werk af waar professor Albert van Giffen en opzichter Wobbe Alkema in de oorlog mee begonnen zijn. Van Giffen had dezelfde keientrap ook al bloot gelegd, maar wordt duidelijk dat hij onder de fundering van de huidige kerk ligt. Dus is de vijf treden tellende trap ouder. Bewijzen daarvoor moeten nog worden gevonden, maar Den Hengst is er wel van overtuigd dat het onderdeel was van een eerder bouwsel. Extra aanwijzing daarvoor is dat die vorige kerk net als de trap wat schuin lag ten opzichte van de huidige kerk.

De kelder is gebouwd in opdracht van Evert Unico Alberda. Twee echtgenotes en een dochter zijn er volgens oude documenten bijgezet en dat klopt ook met de vondst van drie schedels door Alkema. Dezer dagen wordt de grafkelder opnieuw geopend.

De opgraving moet vooral meer inzicht geven in de geschiedenis van de kerk. Grafkelders zijn niet normaal in de oude Drentse kerken. Dat deze er wel een heeft kan erop wijzen dat de Magnuskerk een apsis heeft gehad aan de achterkant met misschien wel een middeleeuwse crypte. Tenslotte was het ooit een katholieke kerk.

Geïnteresseerden kunnen zaterdag 4 juni van 10.30 tot 12 uur een kijkje nemen bij het opgravingswerk.

Nieuws

Meest gelezen

menu