Midden-Drenthe: een miljoen euro voor volledig nieuw geluidscherm langs A28 in Spier

Op de plek van het twee jaar geleden ingestorte en inmiddels goeddeels afgebroken geluidscherm komt een nieuwe. Foto: DvhN

De gemeente Midden-Drenthe trekt een miljoen euro uit voor de bouw van een volledig nieuw geluidscherm, dat Spier scheidt van de A28. Twee jaar geleden stortte het huidige scherm in.

Bijna twee jaar na die bewuste dag in december, toen ruim een jaar na de oplevering bleek dat de constructie niet was bestand tegen de druk van de keien in de metalen korven en instortte, komt het college met een nieuw voorstel: sloop van de restanten en de bouw van een geheel nieuw scherm.

Nieuwe scherm krijgt klimop aan beide kanten

Herstel van het ‘oude’ scherm is niet verantwoord en niet mogelijk, concludeert wethouder Jan Schipper (CDA) na onderzoek en overleg met een klankbordgroep in Spier. Het nieuw te bouwen scherm wordt aangekleed met een zogeheten Greenwall, klimop aan beide kanten. ,,Als het er voor de zomer kan staan, zou dat heel mooi zijn.’’

Aannemer Bouwhuis Beerzerveld, die het ingestorte scherm ontwierp en bouwde, slaagde er niet in binnen de gestelde tijd het oude scherm af te breken en een nieuwe te bouwen. Daarop besloot Schipper, die de portefeuille had overgenomen van de afgetreden Anique Snijders (VVD), de bouwer de wacht aan te zeggen. De schade, die de gemeente lijdt, wordt verhaald op Bouwhuis.

Achter de schermen was het niet stil

Nadat afgelopen zomer afscheid werd genomen van de aannemer bleef het lang stil. Achter de schermen werd in overleg met het dorp gewerkt aan een nieuw plan. Vooruitlopend op de juridische afwikkeling van het keienscherm-debacle wordt nu voorgesteld ruim een miljoen euro uit te trekken voor een nieuwe.

Dat is veel geld. Ter vergelijking: de huidige aarden wallen in combinatie met het ingestorte scherm kostte de gemeente 9 ton. Schipper: ,,Waar de vorige aannemer zijn prijs op heeft gebaseerd, weet ik niet. Wij trekken 750.000 euro uit voor een nieuw scherm, want dat is gewoon wat het kost, en ruim 3 ton om het huidige scherm af te boeken.’’

‘Waarom isolatiepanelen niet laten zitten?’

Niet met iedereen in het dorp is overleg gevoerd, zo blijkt bij een huis pal aan de snelweg. ,,Wij hebben al maanden niets gehoord van de gemeente’’, zegt de bewoner. ,,Ik begrijp niets van de gang van zaken. Waarom hebben ze isolatiepanelen niet gewoon tussen de staanders laten zitten. Dan was er nog iets van geluidwering geweest en hadden we het later nog wel over de aankleding kunnen hebben’’, zegt hij bijna onverstaanbaar vanwege het langsrazende verkeer.

Over hergebruik van (delen van) het oude scherm zegt Schipper: ,,Met de mensen in de klankbordgroep zijn we van mening dat de huidige constructie niet is te vertrouwen. Veiligheid staat voorop. Daarom hebben we deze zomer in overleg met het dorp besloten de restanten zoveel mogelijk af te breken en op te ruimen.’’

‘Blij dat gemeente goed naar het dorp heeft geluisterd’

Jan van der Heide, voorzitter van Dorpsbelangen Spier, is blij dat er schot in de zaak zit: ,,Het heeft lang geduurd, maar nu hebben we de boel gezamenlijk weer in beweging gezet. Ik ben blij dat de gemeente goed heeft geluisterd naar het dorp en bij het zoeken naar oplossingen ook out of the box heeft gedacht.’’

Raadslid Arnoud Knoeff (D66) is een kritisch volger van de gebeurtenissen (en het uitblijven daarvan) in Spier. ,,Geen wal is geen optie. We hebben als gemeente al te lang maar wat aangeklooid. We moeten opnieuw aan de slag en het liefst zo snel mogelijk, maar laten we de procedures zorgvuldig doorlopen en iets bouwen dat goed is. Dat een nieuw scherm veel geld kost, is soms niet te begrijpen maar onvermijdelijk.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu