Midden-Drenthe heeft het financieel lastig maar denkt niet aan verhogen van lokale lasten

De gemeenteraad van Midden-Drenthe. Foto Archief DvhN

Voor gemeenten zijn het financieel onzekere tijden. Dat geldt ook voor Midden-Drenthe, dat desondanks de lokale lasten niet drastisch verhoogt.

Dat is te lezen in de Perspectiefbrief, die de gemeente naar de raad heeft verstuurd. In het document schetsen B en W hoe Midden-Drenthe er financieel voorstaat en wat de gemeenteraad dit najaar grofweg kan verwachten van de begroting voor 2021.

Lokale overheden worden flink geraakt door de coronacrisis. Zo moeten ze vaker toezicht en handhaving inzetten. Ondertussen ontvangen ze zelf minder rijksgeld uit het Gemeentefonds.

Geen huurinkomsten accommodaties

Midden-Drenthe heeft eerder besloten verenigingen die door de crisis geen gebruik maken van accommodaties de afgesproken huur kwijt te schelden. Daarmee droogt voor de gemeente wel een bron van inkomsten op. Tel daarbij op dat de kosten van jeugdhulp en WMO, de laatste jaren al een voortdurend blok aan het been, nog verder oplopen.

Het college heeft de Perspectiefbrief daarom vrij gehouden van al te veel wensen en plannen. Wel wordt flink wat geld apart gezet voor de gemeentelijke onderwijsaccommodaties. B en W schatten dat ze hier de eerstkomende jaren zo’n 800.000 euro voor nodig hebben.

Om de achterstand in bomenbeheer weg te werken is de komende drie jaar in totaal 475.000 euro nodig. Wegen en bruggen vragen 14 miljoen euro voor de periode 2018-2028.

Lokale lasten buiten schot

De lokale lasten denkt het college ondertussen buiten schot te kunnen houden. De onroerendezaakbelasting wordt alleen geïndexeerd; als het aan B en W ligt komt er 1,6 procent bij. De rioolrechten blijven gelijk. De afvalstoffenheffing kan zelfs met 30 euro omlaag.

Nieuws

Meest gelezen

menu