Mijn schapen zijn doodgebeten, wat moet ik doen? (En 9 andere prangende vragen)

Opnieuw zijn er schapen doodgebeten. Dit keer in Marum. Of de dader opnieuw de wolf is moet nog blijken. Maar wat moet je doen als je jouw schapen verscheurd aantreft?

Mijn schapen zijn doodgebeten, wat moet ik doen?

Verplaats het kadaver niet. Bedek het dode dier eventueel om te voorkomen dat het weer of aaseters sporen aantasten. Neem vervolgens zo snel mogelijk contact op met Bij12-Faunafonds. Binnen 24 uur moeten er DNA-monsters worden genomen om te kunnen vaststellen welk dier de dader is.

Wat doet Bij12-Faunafonds?

Bij12 werkt voor alle provincies en regelt onder andere de schadeafhandeling van faunaschade via het Faunafonds. Bij een redelijk vermoeden van een aanval door een wolf wordt een consultant gestuurd die onderzoek doet op de place delict.

Hoe gaat dat?

Dan begint het op een CSI-achtig moordonderzoek te lijken. De consulent trekt zijn handschoenen aan en gaat met zijn toolkit aan de slag. Uit een steriel buisje haalt hij een staafje met katoenen top (swab), vervolgens rolt hij de swab over de wond en door de bijtgaten. De swab gaat terug in de buis met wat silicakorrels. Het buisje wordt voorzien van de benodigde gegevens, vervolgens wordt op hetzelfde prooidier nog een tweede uitstrijkje gemaakt.

Daarna snijdt de consulent nog wat bebloede vacht weg en stopt dit ook in een buisje. De omgeving wordt onderzocht om te kijken of er pootafdrukken zijn. Ook wordt gezocht naar vacht van de wolf dat kan zijn achtergebleven aan prikkeldraad of stekelbosjes. Haren met de haarzakjes er nog aan lenen zich goed voor DNA-testen.

Het schaap zelf wordt zoals met alle kadavers van landbouwdieren afgevoerd door Rendac Son.

En dan?

Wachten, wachten, wachten. De buisjes met DNA-materiaal worden gekoeld naar Alterra gestuurd, een afdeling van de Wageningen University. Daar worden de DNA-testen uitgevoerd. Omdat het DNA uit bijtwonden vaak van slechte kwaliteit is duurt het een paar weken voordat de uitslag er is. In het geval van de serie aanvallen op Drentse schapen duurde het ruim drie weken voordat de schapenhouders uitsluitsel kregen.

Het blijkt geen wolf, wat nu?

De wolf is een beschermde diersoort in de Europese Unie. Schade die hij berokkent moet worden vergoed. Blijkt een vos of hond de dader van de slachtpartij heeft de schapenhouder pech, hij kan fluiten naar een eventuele schadevergoeding.

Het is wel een wolf, wanneer krijg ik mijn geld?

Dat kan nog een tijd gaan duren. ,,Ik denk dat het zo’n twee á drie maanden gaat duren”, zei woordvoerder van Bij12-Faunafonds Edwin Schras eerder tegen deze krant. Gedupeerden krijgen een brief en vervolgens gaat een taxateur aan de slag.

Afhankelijk van het ras, leeftijd en aanwezigheid van een stamboek wordt de waarde van de schade bepaalt. Een boer heeft recht op 100 procent vergoeding. Bij een gewond dier krijgt de boer de dierenartskosten voor 80 procent vergoed, met een maximum van de marktwaarde van het dier. Overlijdt het dier alsnog aan de verwondingen, krijgt de eigenaar (nogmaals) de marktwaarde vergoed.

Als een dier verdwenen is doordat de wolf of een aaseter er mee aan de haal is gegaan, heeft de schapenhouder pech. Er moet een kadaver zijn voor vergoeding.

Ik ben hobbyboer, geldt bovenstaande ook voor mij?

Ja, op dit moment wordt gebruik gemaakt van het Operationeel Draaiboek Wolf Fase 1 . Dat is een protocol opgesteld door afgevaardigden van de provincies, het Ministerie van Economische Zaken en Bij12. Dit draaiboek richt zich op de situatie waarbij zich een zwervende wolf in Nederland bevindt en nog niet vaststaat dat de wolf zich definitief gevestigd heeft.

Daarin staat dat ook voor niet-bedrijfsmatig gehouden schapen en geiten een aanvraag gedaan kan worden voor tegemoetkoming van de geleden schade. Dit is wel een uitzondering die in de eerste fase wordt gemaakt, stelt het draaiboek.

Wordt dit in de toekomst anders?

Dat zou maar zo kunnen. Op dit moment werken de provincies aan een nieuw draaiboek, fase 2. Die treedt in werking als het officieel vaststaat dat de wolf zich permanent heeft gevestigd in Nederland. Dat is volgens het huidige protocol zo als de wolf zich hier een half jaar gevestigd heeft.

Over de inhoud van het nieuwe draaiboek is nog niks bekend. Maar het zou goed kunnen dat veehouders verplicht worden gesteld voorzorgsmaatregelen te nemen willen ze in aanmerking komen voor schadeloosstelling.

Wat kun je doen tegen de wolf?

Vee kun je beschermen met bijvoorbeeld waakhonden. Ook een aangepast schrikdraad biedt bescherming. Er zijn dan vijf draden nodig waar de wolf niet onder- en tussendoor kan glippen. Ook de inzet van verhoogde flexinetten blijkt in Duitsland effectief.

Natuurlijke omheining van een weiland is niet afdoende. Een wolf springt makkelijk over een sloot en is een goede zwemmer. Waar een sloot vee binnen houdt, houdt het de wolf niet buiten.

Moet ik dat zelf allemaal betalen?

Ja. Op dit moment zijn er geen afspraken over de kosten voor preventieve maatregelen. Tijdens het spoeddebat over de wolf zei gedeputeerde Henk Jumelet snel weer in gesprek te willen met betrokkenen over aanvullende maatregelen.

Het huidige draaiboek is duidelijk: ,,Grondgebruikers zijn verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen bij dreiging van belangrijke schade door beschermde diersoorten.”

Bronnen: Operationeel Draaiboek Wolf Fase 1, Bij12, Wolven in Nederland, provincie Drenthe

Nieuws

Meest gelezen

menu