Milieudefensie Westerveld wint zaak over bestrijdingsmiddelen tegen provincie Drenthe: zonder vergunning is de inzet van bestrijdingsmiddelen voortaan taboe (óók voor de lelieteelt rond het Dwingelderveld)

Door een uitspraak van rechtbank Noord-Nederland is de inzet van bestrijdingsmiddelen in de omgeving van Natura 2000 gebieden voortaan taboe zonder vergunning Wet natuurbescherming. ‘Elke vereniging die opkomt voor de belangen van de natuur kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers.’

Door de lelies viel het college van Westerveld in de zomer van 2019.

Door de lelies viel het college van Westerveld in de zomer van 2019. Foto: archief DvhN

Dat meldt milieudefensie.

Milieudefensie Westerveld vroeg de provincie om handhaving toen telers zonder vergunning Wet natuurbescherming een stuk land inrichtten voor lelieteelt. De provincie vond dat hiervoor geen vergunning nodig was en wees het verzoek af.

Rechter grijpt in

Milieudefensie ging in beroep bij de rechtbank. Deze heeft nu bepaald dat er wel vergunningen noodzakelijk zijn. ‘Aan deze uitspraak ligt dezelfde Europese wetgeving – de Habitatrichtlijn – ten grondslag als die bij de stikstofproblematiek.’

Jarenlang verzuimd

Overheden hebben jarenlang verzuimd de Europese natuurbeschermingsregels nauwgezet toe te passen, waardoor de kwaliteit van de natuur is verslechterd en de rechter zich nu genoodzaakt ziet om in te grijpen bij deze lelieteelt, schrijft Milieudefensie.

‘De vereniging Meten=Weten en Natuurmonumenten hebben inmiddels in een rapport de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden aangetoond.’

Uitspraak heeft grote gevolgen

De uitspraak van de rechtbank heeft grote gevolgen voor de landbouw en alle teelten die een negatieve invloed kunnen hebben op een Natura 2000-gebied (beschermde natuur). Alleen voor lang bestaande teelten kan een uitzondering bestaan.

Telers moeten de vergunning aanvragen voor drainage of het gebruiken van bestrijdingsmiddelen, zo heeft de rechter bepaald. Voor ze ook maar iets doen moeten telers wetenschappelijk laten vaststellen dat de activiteit het Natura 2000-gebied niet aantast. Zonder die zekerheid mag de overheid geen toestemming verlenen.

Overheid dwingen handhavend op te treden

‘Elke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van de natuur kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers die zonder vergunning bestrijdingsmiddelen gebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu