Milieustraat van Emmen vaker open

De milieustraat van Emmen krijgt waarschijnlijk ruimere openingstijden. De gemeenteraad buigt zich in maart over drie scenario's daarvoor.

De milieustraat van Emmen krijgt waarschijnlijk ruimere openingstijden. De gemeenteraad buigt zich in maart over drie scenario's daarvoor.

Discussie
De discussie over de openingstijden werd in november aangezwengeld door de VVD, die een motie wilde indienen voor een verruiming. Volgens de liberalen passen de huidige openingstijden niet meer bij de moderne tijd. Vooral de sluiting op maandag en de beperkte openingstijden op zaterdag (van 8.00 tot 13.30 uur) stuitte de fractie tegen de borst. Nadat wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) toezegde een voorstel voor verruiming voor te leggen aan de gemeenteraad, trok de VVD de motie in.

De huidige openingstijden van de milieustraat stammen uit 2012. Destijds werd besloten om het stortbordes op maandag dicht te houden. Uit tellingen bleek dat die dag relatief weinig mensen van het stortbordes gebruikmaakten. De overige werkdagen is de straat van 8.30 uur tot 16.30 uur geopend en op zaterdag van 8.00 tot 13.30 uur.

Onderzoek
In opdracht van de gemeente heeft Area de openingstijden opnieuw tegen het licht gehouden. Uit dat onderzoek blijkt dat Emmen met een wekelijkse openstelling van 37,5 uur in Drenthe niet erg uit de pas loopt; alleen Assen en Meppel zijn langer open. Vergeleken met gemeenten als Leeuwarden (46 uur) en Arnhem (48 uur) zit Emmen aan de krappe kant.

Inmiddels liggen er drie scenario's op tafel. In het eerste scenario wordt het aantal openingsuren verruimd tot veertig uur per week. De milieustraat gaat in dit scenario ook op maandag open, van 8.30 tot 13.30 uur, maar sluit elke dag een half uur eerder. Door efficiënter te werken, denkt Area dit zonder extra kosten te kunnen doen.

In het tweede scenario blijft het aantal openingsturen gelijk, maar wordt er geschoven met dagen. De milieustraat blijft dan op maandag dicht, maar de openingstijden op zaterdag worden verruimd van 8.30 tot 16.00 uur. Ook deze operatie kost volgens Area niets extra.

Dat geldt niet voor het derde, meest klantvriendelijke scenario. Hierbij is de milieustraat van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur geopend, waarmee het aantal openingsuren op 45 uur per week komt. Voor dit scenario is jaarlijks 49.000 euro nodig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu