Miljoenen voor Zuidwest-Drenthe

Foto Archief DvhN

Voor ontwikkeling van toerisme en recreatie in Zuidwest-Drenthe komt half februari een subsidiepot beschikbaar van zeker 5 miljoen euro.

Voor ontwikkeling van toerisme en recreatie in Zuidwest-Drenthe komt half februari een subsidiepot beschikbaar van zeker 5 miljoen euro.

Het gaat om zogenoemde Leader-gelden, een Europees initiatief om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren. De subsidie moet in Zuidwest-Drenthe ideeën voor verbetering van de vrijetijdseconomie van de grond helpen. De provincie Drenthe heeft daarvoor 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Eenzelfde bedrag komt van de Europese Unie. De gemeenten Meppel, Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe dragen elk minimaal 100.000 euro bij. Ondernemers en inwoners uit die gemeenten kunnen plannen voorleggen aan een lokale commissie, die komende zomer beslist welke projecten in aanmerking komen voor financiële steun. Voor die tijd komt er een reeks informatiebijeenkomsten om initiatieven te stimuleren.

Voor Zuidwest-Drenthe is gekozen voor nadruk op toerisme en recreatie omdat die sector de meeste kansen biedt op verbetering van de lokale economie. De nationale parken in het gebied kunnen op die manier nog wat meer gaan betekenen. In het gebied In het kader van hetzelfde project zijn in Zuidoost-Drenthe ook al ettelijke miljoenen beschikbaar gesteld, maar dan met nadruk op sociale projecten.

Met het Leader-programma hoopt de provincie de regio in beweging te brengen. Doel is een bruisend platteland met een eigentijdse economie. Verwacht wordt dat er plannen worden ingediend voor verbetering van accommodaties en verblijfsterreinen, maar ook voor het beter ‘vermarkten' en promoten van het gebied.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu