Miljoenen voor aanleg snel internet Drenthe

Foto: Archief DvhN

Binnen vier jaar moet heel Drenthe beschikken over breedband. Dat kan lukken nu Gedeputeerde Staten 9 miljoen euro neertellen voor snel internet.

Uitdijen
Met dat geld levert het dagelijks bestuur van de provincie boter bij de vis. Niet dat die 9 miljoen euro voldoende is om alle witte vlekken van Drenthe te helpen aan breedband. Maar dat geld stelt dorpscoöperaties wel in staat om andere marktpartijen en gemeenten erbij te betrekken.

De 9 miljoen euro zou op die manier kunnen uitdijen tot 50 miljoen, hoopt gedeputeerde Henk Brink. ,,We werken nauw samen met het breedbandplatform ‘Verbind Drenthe’ en gemeenten.’’

De schop de grond in
In het jaar 2019 moet heel Drenthe toegang hebben tot snel internet. Voor bedrijven, recreatieondernemers, scholen en inwoners is langer uitstel niet gewenst, vindt het provinciaal bestuur.

Veel initiatieven komen van de grond en her en der kan de schop bijna in de grond in. Dunbevolkte gebieden als Oostermoer en Roderwolde hebben al breedband,

Investeringspot
De 9 miljoen euro komt uit een investeringspot van 45 miljoen euro, een bedrag dat eind vorig jaar beschikbaar is gesteld door Provinciale Staten.

Forse bedragen zijn er voor Zuidoost-Drenthe en de ontwikkeling van het gebied rond Groningen Airport Eelde.

Zeven miljoen euro is beschikbaar voor het stimuleren van werkgelegenheid in vooral Zuidoost-Drenthe. Geld dat als rode loper wordt uitgerold en dat op die manier andere partijen uitnodigt om ook te investeren. Het is extra steun voor meer bedrijvigheid in een gebied dat kwetsbaar is. Nog iets meer geld is er voor het gebied rond Eelde.

Zo’n 6,5 miljoen euro wordt opzijgezet voor Drentse woningen. Die moeten allemaal energieneutraalworden. Het duurt nog even, maar in 2044 zou dat doel moeten zijn bereikt.

Fietsnetwerk
Veel eerder al, in 2019, moet Drenthe weer dé fietsprovincie van Nederland zijn. Drenthe heeft 1700 kilometer fietspad. Dat fietsnetwerk moet up to date zijn. Ook voor e-bikes. Veel geld komt verder beschikbaar voor culturele investeringen in en rond Drentse musea.

Al met al moet de 45 miljoen euro zoveel investeringen van andere partijen uitlokken dat het bedrag oploopt tot zo’n 200 miljoen euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu