Miljoenen voor versterking plattelandseconomie

Landbouwers in het gevangenisdorp kunnen door de beschikbaarstelling van rijksgrond weer gaan ruilverkavelen.

Voor versterking van de regionale economie op het platteland in Drenthe en Groningen is tot en met 2020 100 miljoen euro beschikbaar. Het geld komt in etappes vrij.

Veel van dat geld (zo'n 40 miljoen) is bestemd voor allerlei innovatieprojecten in de landbouw. De ene helft van dat bedrag komt uit de kassen van de overheid (Europa, Rijk en provincies), de andere helft komt uit de portemonnee van het bedrijfsleven, waarbij het aardappelzetmeelconcern Avebe en Agrifirm een grote bijdrage leveren.

Toekomstbestendige landbouw
De eerste 10 miljoen euro subsidie is vanaf deze maand beschikbaar voor het veenkoloniale gebied van beide provincies. Met dat geld krijgen landbouwondernemers trainingen en workshops om hun vakmanschap te vergroten. Ruim 7 miljoen euro is beschikbaar voor vernieuwing van de landbouwbedrijven.

Nieuws

menu