Miljoenenclaim voor windboeren Mondengebied: 'Ik zie mensen huilen. Dit raakt ze ongelooflijk diep'

De waarde van huizen in en rond het Mondengebied keldert met 20 tot 25 procent door komst van het windpark. Windboeren moeten op de blaren zitten.

Dat zegt advocaat Anne van Nus. Namens DOKK Advocaten leidt zij het collectief en individueel juridisch proces om compensatie voor huiseigenaren. ,,Het wordt een miljoenenclaim. Net als bij de bevingschade in Groningen.” De menselijke drama’s die er achter schuil gaan zijn volgens haar navenant. ,,Ik zie mensen huilen. Dit raakt ze ongelooflijk diep.”

Van Nus heeft het als raadsvrouw van onder andere stichting Windturbinemegaschadeclaim razend druk. Doel: de bewoners informeren over de planschadeprocedure én vooral de daadwerkelijke schade verhalen op de initiatiefnemers van het windpark de Drentse Monden en Oostermoer.

Schadeclaim

Bij deze procedure wordt een vergelijking gemaakt tussen de oude agrarische bestemming en de nieuwe wind-bedrijfsbestemming. Daarnaast gaat DOKK Advocaten een civielrechtelijke schadeclaim indienen. Hierbij gaat het om de daadwerkelijke schade die aan bewoners wordt toegebracht, met name de waardevermindering van woningen en gezondheidsschade. ,,Ik vertrouw er op dat de regio zich verenigt, haar krachten samenbundelt in deze Stichting om het effect te maximaliseren.”

Honderden dossiers slechts het begin

De enkele honderden dossiers die Van Nus inmiddels heeft vergaard, zijn slechts het begin.

,,Daar komt zeker nog een veelvoud bij. Een aantal medewerkers van ons kantoor heeft er een dagtaak aan om mensen te woord te staan die tobben met waardedaling van hun woning in het windturbinegebied. Iedereen krijgt een individuele intake. Ik kom schrijnende gevallen tegen. Van een blinde man bijvoorbeeld. Die man raakt straks gedesoriënteerd door het geluid van industriële windturbines. ,Anne’, zei hij, ,ik kan niet meer leven met turbines om me heen.’ En juist de grote groep jongeren, ondernemers en gezinnen, die de Monden als hun thuis beschouwen en ontzettend belangrijk zijn voor de toekomst van deze regio, worden getroffen; het probleem treft echt iedereen.”

Stadskanaal

,,Mensen die plannen hadden om hun huis te verduurzamen, zien daar al jaren van af omdat een dergelijke investering zich niet vertaalt in een waardestijging van hun woning. Ook uit Stadskanaal heb ik veel verzoeken binnengekregen. Bijvoorbeeld van een echtpaar dat in een flat woont en straks uitzicht op een industrieel windpark heeft. En dat in een gebied waar mensen juíst wonen vanwege de stilte, de prachtige natuur en de kenmerkende vergezichten. Het is een serieus probleem hè?”

Rapport onderzoeksbureau

Van Nus verwees tijdens de druk bezochte informatiebijeenkomst van half oktober nog naar de voorzichtige schatting van 85 miljoen euro, als te verhalen planschade op de windboeren.

,,Dat getal was gebaseerd op een rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft. Daarbij ging het om 4,5 procent planschade in een gebied met aanzienlijk kleinere windturbines in een beduidend kleiner windpark. Maar hier gaat het om turbines van 210,5 meter. Op basis van recente uitspraken zet ik mij in voor percentages tussen de 20 en 25 procent.”

Park wordt zichtbaar

Van Nus is van plan de schadeclaims in clusters in te dienen en wil er vooral vaart mee maken, om de druk op windboeren op te voeren én omdat er een nieuwe nadeligere wetgeving in aantocht is.

,,Daarom moedig ik burgers en bedrijven aan om nú actie te ondernemen. De initiatiefnemers moeten namelijk de planschade vergoeden. Nu het werk voor de infrastructuur in volle gang is, wordt het park zichtbaar voor de mensen en voelen ze het ook.”

Nieuws

menu