Minder uitzettingen Drentse huurders

ANP

Het pakket preventieve maatregelen dat de wooncorporaties hebben gelanceerd om hun huurders te behoeden voor onoverkomelijke financiële problemen, sorteert effect. Cijfers illustreren dat.

Het pakket preventieve maatregelen dat de wooncorporaties hebben gelanceerd om hun huurders te behoeden voor onoverkomelijke financiële problemen, sorteert effect. Cijfers illustreren dat.

Het aantal klanten van Domesta dat oog in oog met de deurwaarder kwam te staan is in een jaar tijd bijna gehalveerd: van 400 in 2014 naar 223 in 2015. Bij woningcorporatie Actium in Assen (16.000 huizen) werden vorig jaar 25 klanten in verband met huurachterstanden het huis uitgezet, tegenover 40 in 2014. Het aantal huisuitzettingen vanwege financiële problemen bij Woonservice over 2012 en 2013 is vergeleken met de periode 2014 en 2015 gehalveerd: van 14 naar 7. Voor Woonconcept zijn de cijfers: 37 uitzettingen in 2014 en 21 afgelopen jaar.

Bij Lefier is de trend min of meer hetzelfde, al is de daling hier minder scherp: van 35 over 2012/2013 naar 23 over 2014/2015.

Elke uitzetting één te veel

,,We zitten er qua begeleiding bovenop'', zegt manager klant en strategie Marcel van Halteren van Actium. ,,Dat het aantal huisuitzettingen ondanks de economisch crisis niet is toegenomen, is op zich al heel goed nieuws. Maar eigenlijk is iedere huisuitzetting er al één te veel.''

Van Halteren tekent aan dat hij het alleen over huurders heeft die wel van goede wil zijn, maar de huur niet kunnen opbrengen. ,,We hebben ook ontruimingen in verband met overlast en bijvoorbeeld omdat er een wietplantage is aangetroffen. Dat is een ander verhaal.''

Onthutsend beeld

Het woonlastenonderzoek, dat in opdracht van onder meer de zes Drentse wooncorporaties vorig jaar onder 42.000 huishoudens is uitgevoerd, schetste een onthutsend beeld. Grofweg één op de drie huurders sukkelde met betalingsproblemen. Van de huurders gaf 37 procent aan op zo'n dun koordje te balanceren dat ze elke maand met de grootst mogelijke moeite aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Het onderzoek heeft bij de wooncorporaties alarmbellen doen afgaan. Ze springen huurders op alle mogelijke manieren bij om te voorkomen dat ze in betalingsproblemen komen.

Budgetbeheer

Budgettrainingen zijn een middel die helpen mensen inzicht en controle te krijgen over hun financiële handel en wandel. Geen overbodige luxe. Zo bleek uit het woonlastenonderzoek dat één op de vijf huurders die recht hadden op huurtoeslag daar niet van profiteerde.

Lefier was de eerste die drie jaar geleden een gratis cursus budgetbeheer aanbood voor huurders. Was er aanvankelijk weinig animo voor, nu zijn alle vijf cursussen van acht sessies in Emmen volgeboekt en is sprake van een gestaag groeiende wachtlijst.

Ook Actium biedt budgetcursussen aan. Huurders leren er onder meer hoe ze een jaarbegroting kunnen opstellen, hoe ze aanspraak kunnen maken op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en of ze huurtoeslag kunnen krijgen.

Domesta geeft cursisten die slagen eenmalig een korting van 100 euro op de huur. De corporatie heeft sinds vorig jaar een medewerker in dienst die op huisbezoek gaat bij huurders met schulden en dus vast contactpersoon is. ,,Wij sturen bij aanmaningen een uitnodiging mee om aan zo'n cursus mee te doen'', zegt directeur bestuurder Harro Eppinga van Woonservice in Westerbork.

Nieuws

Meest gelezen

menu