Minister zat fout, maar had wel gelijk, vindt de rechtbank. Gemeenten zijn bevoegd gezag voor windpark Drentse Monden en Oostermoer

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) had de brieven van dorpsbelangen Gasselternijveenschemond niet zomaar terzijde mogen leggen. Maar hij had wel gelijk dat niet het rijk maar de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn de handhavers zijn in het Drentse windpark.

Bouw van het windpark bij Nieuwediep.

Bouw van het windpark bij Nieuwediep. Foto: Marcel Jurian de Jong

Dat is samengevat de uitspraak van de bestuursrechter in de zaak die dorpsbelangen had aangespannen. De minister moet de vereniging de 345 euro griffierechten betalen, maar daarmee is Gasselternijveenschemond nog niet veel verder. En beide gemeenten moeten zich nu over de inhoud van de bezwaren van dorpsbelangen buigen.

Dorpsbelangen is al langere tijd van mening dat de vijfenveertig windturbines die in Aa en Hunze en Borger-Odoorn worden gebouwd niet voldoen aan de vergunning die door het Rijk is afgegeven en sinds februari 2018 onherroepelijk is.

Waar maakt dorpsbelangen bezwaar tegen?

Hun inhoudelijke bezwaren gaan over totale capaciteit van het windpark, over het bronvermogen aan geluid van de windturbines, over het niveau van het geluid op de huizen overdag en ’s nachts, over de externe veiligheid en de slagschaduw.

Dorpsbelangen klopte daar in januari 2019 voor aan bij de minister, die verwees uiteindelijk naar de gemeenten en oordeelde bovendien dat de lokale vereniging uit Gasselternijveenschemond geen belanghebbende is in de kwestie.

Dat laatste klopt niet, dat eerste wel, meent de rechtbank, die in september 2020 de kwestie aanhoorde.

,,Dus hebben we maar eens een gesprek met de gemeente Aa en Hunze aangevraagd’’, zegt Ali Edelenbosch, voorzitter van dorpsbelangen. ,,Zij zijn voor ons nu kennelijk het aanspreekpunt. En zij zullen deze kwestie met Borger-Odoorn moeten oppakken.’’

De rechter heeft zich niet uitgesproken over de inhoud van de bezwaren, die zullen eerst door de gemeente moeten worden beoordeeld.

En wat vindt de gemeente hiervan?

,,De Rechtbank heeft het handhavingsverzoek van de Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond doorgestuurd naar ons’’, zegt een woordvoerder van Aa en Hunze. ,,Dit wordt intern beoordeeld. Voor een inhoudelijke reactie is het nog te vroeg.’’

Met dorpsbelangen is een afspraak gemaakt om te overleggen. En: ,,Wanneer het handhavingsverzoek er aanleiding toe geeft zal ook contact opgenomen worden met het ministerie van Economische Zaken.’’

De woordvoerder van Borger-Odoorn laat weten dat wethouder Freek Buijtelaar er wel een voordeel in ziet zelf bevoegd gezag te zijn wat betreft het toezicht.

,,We zijn dichterbij dan Den Haag en denken dat we ons ook wel drukker maken over het welzijn van onze eigen inwoners. Wij voeren deze taak uit zoals alle andere handhavingsverzoeken op het grondgebied van Borger-Odoorn. Echter, we trekken hierin wel samen op met Aa en Hunze zoals we dat nu ook doen met toezicht en handhaving op de bouw.’’

Waarom de kwestie (sinds januari 2019) al zo lang duurt is dorpsbelangenvoorzitter Ali Edelenbosch niet duidelijk. ,,Tegen de tijd dat ons bezwaar is behandeld, staan bijna alle turbines op hun plek.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu