Missie mislukt; Noorderlichtfonds Roden heft zich op

Het Noorderlichtfonds in Roden, opgericht in 2004, heft zich in de loop van 2016 op. Het is niet gelukt om in het dorp een vakantieherberg voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten van de grond te tillen.

Sinds het nemen van dit besluit steunde het fonds nog wel projecten voor deze doelgroep, maar ook daar komt een eind aan. De tijd en ernergie die hier in gaat zitten, zo vertelt voorzitter Laetitia Schweitzer, is niet meer op te brengen voor het bestuur.

Er lag een combinatie van factoren aan ten grondslag waarom het oorspronkeleijke plan niet slaagde. Het geld om deze vakantieherberg te exploiteren was er, de locatie was er, maar op het laatste nippertje bleek ,,de verschuivende aandacht in de zorg’’, aldus Schweitzer, de oorzaak van het afblazen van het project. ,,Wij hadden het idee dat het ons allemaal boven het hoofd ging groeien. En dan moet je zo dapper kunnen zijn om te zeggen: wij doen het bij nader inzien niet.’’

Het Noorderlichtfonds heeft op haar website een serie criteria gepubliceerd op basis waarvan instanties of instellingen een beroep kunnen doen op de resterende gelden.

Schweitzer: ,,Er bestaan helaas niet veel organisaties die vallen onder onze criteria, omdat wij geen bijdrage leveren aan de bouw van nieuwe panden of aan personeelskosten. Het gaat puur om projecten die licht bieden aan mensen in de laatste levensfase. Ik ben er echter van overtuigd dat wij het geld op juiste wijze kunnen verdelen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu