Mogelijk bestuurlijke fusie tussen Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh in Assen

Scholengemeenschappen Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh krijgen mogelijk een gezamenlijk bestuur. Dit zou de toekomst van het voortgezet onderwijs in de Drentse hoofdstad veilig moeten stellen.

Het Dr. Nassau College, locatie Quintus.

Het Dr. Nassau College, locatie Quintus. Foto: Google Street View

De verwachting is dat in 2030 in Assen bijna een kwart minder leerlingen op het voortgezet onderwijs zit dan de ruim 6200 in 2018. Sinds dat jaar voeren de vijf schoolbesturen daarom gesprekken om uit te zoeken hoe zij ondanks die krimp een goed en gevarieerd onderwijsaanbod voor de regio Assen kunnen behouden. Het gaat om het Dr. Nassau College, CS Vincent van Gogh, Gomarus College, Terra en PrO Assen.

Fusie in Beilen al succesvol

De resultaten van dit onderzoek worden begin 2021 door de scholen naar buiten gebracht. Wel is al duidelijk dat de samenwerking mogelijk gaat leiden tot een bestuurlijke samenwerking tussen het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh.

„In Beilen werken we al samen onder de naam Volta”, legt directeur-bestuurder Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassau College uit. „Dat gaat hartstikke goed en wij zien mogelijkheden om ook in Assen een verregaande samenwerking aan te gaan. Daarbij moet ik wel opmerken dat het niet om een algehele fusie gaat, maar om een gezamenlijke bestuurslaag. Dat bespaart uiteindelijk kosten en zorgt voor nog efficiëntere samenwerking. Alleen op die manier behouden we in Assen zoveel mogelijk leerlingen.”

Er zijn verschillende manieren waarop scholen op bestuurlijk niveau een fusie aan kunnen gaan. Welke vorm in Assen voor de hand ligt, wordt de komende maanden onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek. Omdat het Gomarus College en Terra onderdeel zijn van veel grotere schoolbesturen die actief zijn in heel Noord-Nederland, doen deze scholen niet mee. Wel blijven zij onderdeel van het algehele samenwerkingsonderzoek.

PrO Assen haakt aan

PrO Assen doet wel mee aan het haalbaarheidsonderzoek. Deze school richt zich vooral op praktijkonderwijs, om wat meer kwetsbare leerlingen voor te bereiden op een plek in het bedrijfsleven. Bijzonder is dat PrO Assen een van de weinige scholen in Nederland is die onder direct bestuur van een gemeente staan.

Het college van B en W laat als bevoegd gezag weten aan te haken bij het haalbaarheidsonderzoek en ziet dit als een allereerste verkenning van de mogelijkheden. Klaverkamp zelf is stelliger. „Laat ik het zo zeggen: zowel wij van het Dr. Nassau College als het bestuur van Vincent van Gogh zijn ervan overtuigd dat de verregaande samenwerking er komt. In welke vorm precies, dat moet nog goed worden uitgezocht.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu