Motie van wantrouwen blijft boven hoofd hangen van wethouder Snijders, debat uitgesteld

Wethouder Snijders wacht donderdag een moeilijke avond. B&A Productions

Een motie van wantrouwen blijft nog een maand boven het hoofd van VVD-wethouder Anique Snijders (Midden-Drenthe) hangen. Het debat over de motie is opgeschoven.

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork (GBSBW) maakte ruim een week geleden al bekend de motie tegen Snijders te willen indienen. Volgens GBSBW is er sprake van ‘overduidelijk gebleken incompetentie’ en ‘falend beleid’ van de bestuurder. ‘Voor zo ver van enig beleid sprake was’, wordt daar aan toegevoegd. Hierdoor is er bij de fractie geen enkel vertrouwen meer in Snijders.

De druppel die de emmer deed overlopen: de 280.000 euro die de gemeente extra moest betalen bij de aanleg van de nieuwe rotonde bij afslag 30 van de A28 bij Beilen.

Uit een bodemonderzoek dat de gemeente voor de aanleg liet uitvoeren, bleek dat de bodem op de plek bij het distributiecentrum van Jumbo, waar de rotonde was gepland, voornamelijk bestond uit zand. Pas tijdens de werkzaamheden werd veengrond ontdekt, waardoor veel meer grond moest worden afgegraven en kabels en leidingen moesten worden verlegd.

Voor de fractie van voorzitter Charles de Haas is het kostenplaatje van de rotonde niet het enige struikelblok. In de motie wordt een waslijst met dossiers opgesomd die volgens de fractie onder de maat zijn behandeld. De Veenbrug in Smilde, de ingestorte geluidswal bij Spier en het fietspad Oranjekanaal passeren onder andere de revue. Het is GBSBW er naar eigen zeggen niet om te doen het college op te blazen. „Onze partij heeft in aanvang van dit college vertrouwen uitgesproken. Dit vertrouwen blijft onveranderd van kracht voor de drie resterende wethouders.”

D66 stelde tijdens de raadsvergadering meteen voor de motie op te schuiven. Het debat over de kosten van de rotonde moet namelijk nog worden gevoerd in de commissie Ruimte en Groen. De motie kwam wat hen betreft dan ook te vroeg.

Na een schorsing van luttele seconden ging De Haas akkoord. Vooraf liet hij al weten dat uitstel wat hem betreft geen probleem is, omdat hij hoopt dat de fracties eind juni weer welkom zijn in de raadszaal voor vergaderingen. „Ik ben een groot voorstander van fysiek vergaderen, daar gaan we ook vol op inzetten. Daarbij moet mevrouw Snijders ook de gelegenheid krijgen om haar verhaal te doen. Dan zou ik liever zien dat het debat weer gewoon in de raadzaal kan plaatsvinden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu