NCH-terrein in Hoogeveen wacht nieuwe invulling

De Griendtsveenweg in Hoogeveen. FOTO GERRIT BOER

De gemeente Hoogeveen, omwonenden en bedrijven nemen het lelijke NCH-terrein aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen onder de loep. Een gedeelte wordt waterberging.

De gemeente Hoogeveen, omwonenden en bedrijven nemen het lelijke NCH-terrein aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen onder de loep. Een gedeelte wordt waterberging.

,,We willen het terrein niet nog jaren zo laten liggen'', zegt wethouder Anno Wietze Hiemstra (CDA). Een projectgroep met vertegenwoordigers van gemeente, de buurt en ondernemers buigt zich over de toekomst van het terrein van tien hectare, dat nu nog dienst doet als opslaglocatie van grond. Het gronddepot verkast op termijn naar een andere plek, maar volgens de wethouder is de nieuwe locatie nog niet bekend.

De gemeente is eigenaar van het terrein, ook van het gedeelte waar autowerkplaats Euromaster is gevestigd. Dat geldt niet voor de grond aan de zuidkant, bij de rotonde, waar nog enkele bedrijfsgebouwen staan. Parallel aan de zoektocht naar een nieuwe invulling, loopt een onderzoek naar de bodemvervuiling. Op het terrein werd vroeger onder meer aluminium verwerkt en was op het laatst een assemblagebedrijf gevestigd.

Volgens eerdere onderzoeken was de grond ‘beperkt vervuild'. Hiemstra: ,,Maar we willen weten hoe de situatie nu is, op welke wijze er gesaneerd gaat worden en wat de kosten zijn.''

Planologische belemmeringen

Volgens de wethouder is het ‘best een ingewikkelde plek'. Hij doelt op planologische belemmeringen. ,,Je hebt er te maken met het spoor, een snelweg en hoogspanningsmasten. We houden de focus in het begin echter breed en kijken naar mogelijkheden voor wonen en werken.''

Ook de komst van een zorgboulevard, jaren eerder al eens door het CDA geopperd, blijft in beeld. Hiemstra: ,,Het terrein van de Grittenhof is vol. We onderzoeken hoeveel vraag er is naar zorggerelateerde bedrijvigheid en willen van verzorgingshuis De Westerkim weten of er plannen zijn voor uitbreiding.''

Nieuw bestemmingsplan

De gemeente wil dit jaar duidelijkheid over een nieuwe invulling van het terrein, dat nu allesbehalve een visitekaartje is. ,,Het is de buurt een doorn in het oog'', weet Hiemstra. Hoe groot het gebied wordt dat als waterberging gaat fungeren, is nog niet bekend. De opvang van overtollig regenwater als gevolg van hevige regen moet met name aanpalende straten ontlasten. Uiteindelijk wordt een nieuw bestemmingsplan voor het gebied gemaakt. Het is nu een bedrijventerrein.

Op het terrein stond tot april 2005 een fabriekscomplex, dat het laatst werd gebruikt door assemblagebedrijf NCH Silo Products. Kort daarvoor was het terrein, uit strategisch oogpunt, door de gemeente Hoogeveen aangekocht. De leegstaande, verpauperde loodsen vielen op 16 april in dat jaar ten prooi aan een grote brand. De restanten werden daarna afgebroken.

Nieuws

Meest gelezen

menu