NHL Stenden Hogeschool zet plan voor multifunctionele campus door

Een campus met huisvesting voor studenten en medewerkers, in combinatie met horeca-, sport- en start-up-faciliteiten in Emmen. NHL Stenden maakt hier nu serieus werk van.

Annette Verhoef, manager van de hogeschool in Emmen.

Annette Verhoef, manager van de hogeschool in Emmen. Foto: DvhN

De hogeschool deed eerder dit jaar een verkennend onderzoek naar, maar zet nu serieus door met een plan voor een multifunctioneel campus. Tegen de zomer van 2020 moet er een concreet plan op papier staan, aldus de Emmer locatiemanager Annette Verhoef.

De realisatie van een campus komt overigens niet voort uit een tekort aan geschikte woonruimte voor studenten. ,,Het aanbod in de regio Emmen is voldoende, maar niet geconcentreerd. ”

Ruimte voor 300 studenten

Volgens Verhoef gaat het uiteindelijk om ruimte voor 300 (deels buitenlandse) studenten. De exacte plek ligt nog niet vast. ,,Er zijn meerdere plekken geschikt. De zorgcampus is een mogelijke optie, maar niets ligt nog vast.”

Bovendien gaat het om meer dan slaapplaatsen voor studiebollen. ,,Naast eten of sporten, moet deze campus ook ruimte bieden aan start ups van studenten en onderdak bieden aan bedrijven. Dit versterkt de uitwisseling van en de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. De campus moet een belangrijke bijdrage leveren aan het aantrekken en behouden van talent voor de regio.”

Campusplan

NHL Stenden neemt de rol van aanjager op zich, maar staat zeker niet alleen wat betreft de totstandkoming. ,,De vervolgstappen zetten we in samenwerking met het mbo, het bedrijfsleven, de gemeente, het overige onderwijs en andere organisaties.”

NHL Stenden benut het komende schooljaar om met al deze instanties om tafel te gaan en te kijken waar iedereen elkaar kan versterken. Volgens Verhoef is dit noodzakelijk vanwege een hele trits recente ontwikkelingen. ,,Het Drenthe College gaat bijvoorbeeld het onderwijs concentreren op een plek naast NHL Stenden.”

Verhoef wijst ook op de aangrenzende terreinen van de voormalige stadscamping en het nog te slopen Aquarena zwembad, die beide wijken voor een zorgcampus.

Ook zijn er interessante ontwikkelingen in de industrie, bijvoorbeeld rond het Emmtec-terrein. Bovendien wil de Rijksuniversiteit Groningen sterker aanwezig zijn in de Emmer regio. ,,Allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden bij het maken van het campusplan.”

Voor de zomer

Uit gesprekken met betrokken partijen moet uiteindelijk een soort masterplan rollen. ,,Kijken waar we faciliteiten en ruimtes kunnen delen, is een van de aandachtspunten.”

 Voor de zomer van 2020 moet er een helder plan op tafel liggen. Over de mogelijke hoogte van een dergelijke investering, doet Verhoef nog geen uitspraken. ,,Over geld hebben we het nog niet gehad, eerst concentreren we ons op hoe de campus er uit moet zien.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu