Na bijna halve eeuw geen kerkdiensten meer in ziekenhuis Emmen. 'Op het laatst kwamen er bijna geen patiënten meer'

Geestelijk verzorger Wim de Groot voor het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Hij was er 27 jaar betrokken bij de kerkdiensten.

Geestelijk verzorger Wim de Groot voor het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Hij was er 27 jaar betrokken bij de kerkdiensten. Foto: Marcel Jurian de Jong

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen houdt niet langer wekelijkse kerkdiensten voor patiënten. Hiermee komt er een eind aan een traditie die bijna een halve eeuw duurde.

Het besluit om te stoppen heeft alles te maken met een teruglopend aantal bezoekers van de vieringen, zegt Wim de Groot (64) uit Emmen. Hij is geestelijk verzorger van zorggroep Treant en de laatste 27 jaar betrokken bij de kerkdiensten in het Emmer ziekenhuis. ,,Er kwamen steeds minder mensen. Op het laatst soms twee, soms vier en soms maar eentje. In overleg met de vrijwilligers die de kerkdiensten mede mogelijk maken en de cliëntenraad van het Scheper Ziekenhuis, hebben we besloten er een punt achter te zetten.’’

Volgens De Groot was het ziekenhuis in Emmen het enige ziekenhuis van Drenthe waar (nog) wekelijks kerkdiensten plaatsvonden. ,,Toen daar tientallen jaren geleden mee werd begonnen, voorzag het in een behoefte. In de loop der jaren werd het aantal kerkgangers minder. Dat heeft deels te maken met de maatschappelijke trend dat kerkelijke vieringen minder goed worden bezocht. Maar dat is niet de enige reden. Mensen blijven voor een medische behandeling ook veel minder lang in een ziekenhuis dan vroeger. Hierdoor zijn op zondag minder patiënten fit genoeg om naar een viering te kunnen gaan.’’

De beddenrijders

De Groot was om de veertien dagen de voorganger bij de oecumenische diensten in het Scheper Ziekenhuis. De andere vieringen werden door andere predikanten uit de regio in goede banen geleid. In totaal waren tientallen vrijwilligers bij de kerkdiensten betrokken. ,,Mensen die destijds in de Emmer wijkgemeenten werden geworven als beddenrijders. Op zondag kwamen ze trouw naar het ziekenhuis om patiënten al dan niet in het bed naar de plek van de kerkdienst te brengen. Daarna dronken ze met hen koffie en brachten hen weer terug.’’

Patiënten die naar de kerkdiensten in het ziekenhuis gingen waren lang niet altijd mensen die voor hun opname wekelijks naar de kerk gingen. ,,Sommige patiënten voelden in hun periode van ziekenhuisopname wel de behoefte om naar een viering te gaan. En voor sommigen was het ook een vorm van afleiding of een manier om andere mensen te treffen en contacten op te doen.’’ Uiteindelijk liep de belangstelling zo terug dat alle betrokkenen het erover eens waren dat het geen zin had langer door te gaan. ,,Voor patiënten die toch nog graag een kerkdienst willen volgen, zijn er alternatieven gekomen. Veel kerken zenden hun vieringen tegenwoordig online uit.’’

Woonzorgcentra

Ook de ziekenhuizen Bethesda (Hoogeveen) en Refaja (Stadskanaal) behoren tot Treant. Daar werden eerder op zondag wel kerkdiensten gehouden, maar tegenwoordig zijn daar in het weekend geen patiënten meer. De vieringen in woonzorgcentra van Treant gaan volgens De Groot wel gewoon door. In totaal werken bij Treant zeven geestelijk verzorgers die mensen begeleiden op het gebied van zingeving en levensvragen. Zij zetten oecumenische kerkdiensten, sfeervieringen, zanguren en andere bijeenkomsten in woonzorgcentra op touw.