Na de diagnose kanker overladen met informatie? Ziekenhuis Assen wil het anders doen en komt met app voor patiënten die chemokuur ondergaan

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gaat vanaf deze week een app aanbieden aan patiënten die de diagnose kanker hebben gekregen en een chemokuur moeten ondergaan. ,,Daarin krijgen ze gerichte informatie over de chemotherapie en kunnen patiënten aangeven of ze klachten hebben”, zegt adviseur digitale zorg Saskia Carli van het WZA.

Saskia Carli van het WZA met de zorgapp voor patiënten met kanker.

Saskia Carli van het WZA met de zorgapp voor patiënten met kanker. Foto: Marcel Jurian de Jong

Er worden via de app vragen gesteld aan de patiënten, zodat de oncoloog en de oncologieverpleegkundige hun situatie goed in de gaten kunnen houden.

Gerichte informatievoorziening en het monitoren van klachten zijn de belangrijkste doelen van de applicatie Onco-Connect die het WZA samen met softwareontwikkelaar Luscii heeft gemaakt, zegt Carli. ,,Als de diagnose kanker is gesteld, staat de wereld van de patiënten en hun familie op de kop. Tijdens de gesprekken in het ziekenhuis worden patiënten overladen met informatie, wat ze vaak op dat moment helemaal niet kunnen verwerken.”

Informatie gedoseerd aanbieden

Patiënten gaan naar huis met een dikke map vol met informatie over chemotherapie en mogelijke bijwerkingen. ,,Met onze app Onco-Connect krijgen de patiënten alles gedoseerd aangeboden. Ze ontvangen gerichte informatie op het moment dat het van toepassing is.”

In de app is ook veel aandacht voor de lichamelijke en psychosociale conditie van de kankerpatiënt, legt Carli uit. De patiënt geeft dagelijks zes metingen door over beweging, misselijkheid, ontlasting, overgeven, temperatuur en pijn. Het gewicht wordt één keer per week doorgegeven. ,,Wekelijks vragen we de patiënt ook om aan te geven in welke mate hij of zij zich angstig, somber of vermoeid voelt.”

Op tijd signaleren van complicaties

Het monitoren van de lichamelijke klachten van de kankerpatiënten helpt de specialisten en de verpleegkundigen bij het op tijd signaleren van complicaties of een verslechtering van de situatie. De zorgververleners denken dat ze door het monitoren sneller kunnen ingrijpen en een spoedopname van een patiënt of een bezoek aan de spoedeisende hulp kunnen voorkomen.

Ook is er in de app aandacht voor psychische klachten. ,,We denken dat klachten als somberheid of angst makkelijker bespreekbaar worden als patiënten er bewust over nadenken en wekelijkse scores vergelijken. Als de arts of verpleegkundige vraagt hoe het gaat, vertellen ze vooral over de lichamelijke klachten terwijl het voor de kwaliteit van leven ook heel belangrijk is hoe de mentale conditie is.” Patiënten kunnen zelfhulpmodules krijgen of worden doorverwezen naar een psycholoog als zij daar behoefte aan hebben.

Het idee voor de app Onco-Connect is vorig jaar ontstaan tijdens een inspiratieweek in het Asser ziekenhuis over de mogelijkheden van digitale zorg, zegt Carli. ,,Artsen en verpleegkundigen werden gevraagd om met ideeën te komen. Oncologieverpleegkundige Annemieke Visser hield een pleidooi voor het op afstand begeleiden van patiënten die chemotherapie krijgen.”

Eerst proef met 25 kankerpatiënten

De app met het thuismeetprogramma is door softwareleverancier Luscii samen met adviseur zorg Marieke Westendorp, oncoloog Peter Nieboer, oncologieverpleegkundige Annemieke Visser en Saskia Carli van het WZA ontwikkeld. Onco-Connect wordt eerst bij wijze van proef bij 25 kankerpatiënten ingezet. Vanaf deze week worden mensen gevraagd of ze willen deelnemen. ,,Als het werkt en op basis van de reacties van de deelnemende patiënten en zorgverleners is aangepast, wordt het in principe aan iedereen aangeboden die een chemokuur ondergaat in het WZA.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu