Nationale bescherming voor Koloniën van Weldadigheid in de maak

De Koloniën van Weldadigheid krijgen nationale bescherming door ze op te nemen in het nieuwe Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

Daarmee wordt voldaan aan een eis voor de Werelderfgoedstatus. De landelijke stuurgroep die zich bezighoudt met de aanvraag van die werelderfgoedstatus moet nog een besluit nemen, maar de provincie Drenthe verwacht dat die in november wordt genomen.

Eerst worden nog gesprekken gevoerd met de direct betrokkenen in die koloniën: Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en Ommerschans.

Bestaande beschermende regels

Daar wordt duidelijk gemaakt dat de nationale bescherming niet meer wordt dan het landelijk bekrachtigen van de beschermende afspraken en regelingen die er nu al zijn. Daarom wordt er ook geen verzet verwacht.

Toch is essentieel om de laatste hindernis te nemen voor toekenning van die status. Volgens de provincie is het een extra zekerheid die nadrukkelijk gevraagd is door het comité van de UNESCO dat over de Werelderfgoederen gaat.

Bij de laatste vergadering in Bahrein hebben de zeven Nederlandse en Belgische koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid wel een positief oordeel gekregen, maar wel met huiswerk om de voordracht te verbeteren.

Komend jaar juli tijdens de UNESCO-vergadering in Baku moet de begeerde status dan alsnog in de wacht worden gesleept, maar daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren.

Hoe nu verder?

Hoe het nu verder moet met de aanvraag wordt de komende weken besproken. Eind januari is er een volgende ontmoeting van de Nederlands/Belgische stuurgroep voor de werelderfgoedstatus en dan moet de verbeterde aanvraag grotendeels klaar zijn.

De Koloniën zijn in de negentiende eeuw opgericht om armen en wezen een betere toekomst te bezorgen. De zeven koloniën laten gezamenlijk het verhaal zien van die dan unieke aanpak van de armoedebestrijding.

Bij het UNESCO-comité was er nog niet de volle overtuiging dat alle zeven de erfgoedstatus verdienen, maar het voordeel van de twijfel is er al wel.

Nieuwe omgevingswet

De toekenning van die status betekent een enorme impuls voor toerisme en recreatie. Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving is in september in de Staatscourant gepubliceerd en is onderdeel van de nieuwe omgevingswet.

De bestaande werelderfgoederen in ons land worden daarin beschermd en daar kunnen de koloniën aan worden toegevoegd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu