Natura 2000-gebied Mantingerzand bij Nieuw-Balinge krijgt er 150 hectare nieuwe natuur bij

Het Mantingerveld. Foto DvhN

Het Mantingerzand krijgt er 150 hectare nieuwe natuur bij. Het nieuwe stuk natuur komt ten noorden van Nieuw-Balinge te liggen en grenst aan het Natura 2000-gebied.

Het waterpeil in het gebied wordt verhoogd. ‘De Verlengde Middenraai wordt ingericht om verdroging van het gebied tegen te gaan. Het water wordt langer vastgehouden, waardoor het water niet langer uit het Mantingerzand wordt getrokken. We leggen ook een verbindingszone aan tussen de boswachterij Gees en het Geeserstroomgebied met het Mantingerzand, onderdelen van het Natuurnetwerk Nederland. Hierdoor kunnen dieren gemakkelijker van het ene naar het andere gebied trekken’, vertelt een woordvoerder van Provincie Drenthe in een persbericht.

Natuurherstel onderdeel van ‘Brede kijk op Oude Diep’

De inrichting van de Verlengde Middenraai is onderdeel van het provinciale project ‘Brede Kijk op het Oude Diep’, onderdeel van het programma Natuurlijk Platteland. In het project wordt gewerkt aan een natuurlijk en klimaatbestendig gebied. Ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een spelen een belangrijke rol.

Nieuws

menu