Natuur neemt het over in Oude Willem

Een van de boerderijen in Oude Willem die tegen de vlakte gaan. Personeel van Steenhuis Sloopwerken treft voorbereidingen voor de sloop. Fotograaf Rens Hooyenga

Er wordt al lang over gesproken en niet iedereen is het ermee eens. Maar de plannen gaan door: landbouwenclave Oude Willem wijkt voor natuur.

Voorjaar 2015 verkocht de laatste boer om exact te zijn 27 hectare land aan Staatsbosbeheer. Daarmee kreeg de terreinbeheerder een gebied van 450 hectare voormalige landbouwgrond in en rond de buurtschap Oude Willem voor het eerst volledig in handen. De 250 hectare op Drents grondgebied en 200 hectare in Friesland maken de komende jaren plaats voor een landschap van beek en dal. De vroegere landbouwenclave wordt natuur. De eerste werkzaamheden zijn gestart.

De aftrap van dit omvangrijke landschapsproject is de sloop van vier al leegstaande boerderijen. Daar is nu een begin mee gemaakt. Tot aan de bouwvak wordt eerst asbest verwijderd. Aansluitend worden de hoeves zelf met de grond gelijk gemaakt. ,,Het gaat om ontginningsboerderijen die hier begin vorige eeuw zijn gebouwd”, licht Arthur Scheper toe. Hij is projectleider regio Noord bij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), dat ook bij het project betrokken is. Omdat Oude Willem, in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold, ’s zomers populair is bij fietsers, moeten de sloop van funderingen en verhardingen en de afvoer van alle sloopmateriaal nog even wachten tot de vakantietijd erop zit.

Scheper verwacht dat eind dit jaar de eigenlijke omvorming van het gebied tot natuur uit de startblokken gaat. Het gros van de sloten en greppels verdwijnt. Hierdoor zal het grondwater stijgen. De kaarsrechte Tilgrup wordt gedempt en een nieuw aan te leggen, kronkelende slenk moet voor een geleidelijker afvoer van water gaan zorgen. Met struiken moet een natuurlijker overgang ontstaan tussen de bosranden en het land ervóór.

Nieuws

Meest gelezen

menu