'Nee, we gaan edelhert niet afschieten'

Het is niet de bedoeling dat om het edelhert in Drenthe meteen af te schieten. Eerst zullen de opsporingsambtenaren proberen het dier te verdoven en naar zijn plek van herkomst te brengen. Dat is waarschijnlijk de Veluwe.

Edelherten kunnen gevaar opleveren voor het verkeer en schade aan de landbouw veroorzaken, aldus de provincie Drenthe, daarom geldt er een nulstand.

Edelherten kunnen gevaar opleveren voor het verkeer en schade aan de landbouw veroorzaken, aldus de provincie Drenthe, daarom geldt er een nulstand. Foto Staatsbosbeheer

Dit zegt gedeputeerde Henk Jumelet (CDA, natuurbeheer) in reactie op de petitie van Mark Tuit van het IVN. Die moet voorkomen dat een edelhert, dat al twee jaar in Drenthe zou rondstruinen, de kogel krijgt.

Onder de indruk

Jumelet toont zich onder de indruk van de vele steun aan de actie en zegt de handtekeningen graag in ontvangst te willen nemen. Hij stelt echter dat de provincie zelf ook met vragen zit. „Onze eigen medewerkers hebben het hert niet gezien. Het is ook een erg schuw dier, maar het zou kunnen dat hij al niet meer in de provincie is. We moeten dus eerst weten wat de actuele situatie is.”

De provincie heeft in 2014 een faunabeheersplan opgesteld. Daarin is volgens Jumelet afgesproken dat er voor nieuwe diersoorten een zogenoemde Soorten Effect Rapportage zou worden opgesteld, alvorens die dieren in Drenthe ‘welkom’ zouden zijn. Voor het edelhert is dit nog niet gebeurd, wel is er volgens Jumelet discussie gevoerd over de vraag of het edelhert in het Drents Friese Wold zou kunnen wonen. Daaruit bleek dat er geen draagvlak voor was, stelt Jumelet.

Het edelhert kan gevaar opleveren voor het verkeer en schade aan de landbouw opleveren, dat is de reden om het dier te weren. „Op de Veluwe zijn veel hekwerken aangebracht om de dieren binnen hun gebieden te houden. In Drenthe hebben we die hekken niet. Plaats je die hekken wel, dan moet je weer beheren om te voorkomen dat er te veel herten in het afgebakende gebied komen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu