Nemen Randstedelingen straks Drenthe over? Drentse Staten debatteren over woningbouwplan

Randstedelingen zijn aardig, maar je moet er in Drenthe niet te veel van hebben, vindt JA21. Die start het debat over het plan om in Drenthe 45.000 huizen te bouwen.

Rob Camies: wat blijft er van de Drentse eigenheid over als hier in korte tijd veel Randstedelingen komen wonen?

Rob Camies: wat blijft er van de Drentse eigenheid over als hier in korte tijd veel Randstedelingen komen wonen? Foto: Duncan Wijting

De 45.000 huizen zijn voor een groot deel bedoeld om mensen uit de overvolle Randstad onderdak te bieden. Dat betekent zo’n 100.000 inwoners erbij, dus een bevolkingsgroei van 20 procent, rekent Statenlid Rob Camies uit Emmen van JA21 voor.

Te veel van het goede?

Meer mensen, meer handel, meer welvaart, dat weet Camies ook. Toch vragen hij en zijn fractiegenoten zich af of het allemaal niet wat te veel van het goede is en of iedereen de consequenties van de plannen wel overziet. Wat betekent het voor het alom geprezen naoberschap en de Drentse eigenheid als hier in betrekkelijk korte tijd zo veel mensen uit andere delen van het land naar toe komen?

Het woningbouwplan maakt deel uit van de zogenoemde bouwstenen voor een Deltaplan voor het Noorden . De Tweede Kamer wil de economische ontwikkeling van het Noorden een flinke slinger geven, tijdens de kabinetsformatie moeten de regeringspartijen afspreken hoe ze dat gaan doen.

Nederland heeft miljoen extra huizen nodig

Heel Nederland heeft de komende decennia een miljoen extra huizen nodig. Het Noorden en Flevoland bieden aan daarvan ruim een vijfde voor hun rekening te nemen. De huizen kunnen, zo benadrukken de noordelijke bestuurders, alleen gebouwd worden als er een nieuwe spoorverbinding via Flevoland naar Amsterdam komt (de Lelylijn), plus verbetering van de bestaande verbinding en met de Nedersaksenlijn.

Nieuwe spoorlijnen, plus net zoveel huizen erbij als er in Emmen staan. Wat betekent dit voor het landschapsbeeld, vraagt JA21 zich af. Slacht Drenthe niet zijn eigen kip met gouden eieren als het landschapsbeeld naar de knoppen gaat?

Over het plan is in de Drentse politiek en de samenleving naar de zin van JA21 nog onvoldoende debat geweest. En voor je het weet geeft politiek Den Haag er een klap op, waarschuwt Camies. Dan zal het moeilijk zijn er nog veel aan te veranderen. Daarom wil hij weten hoe andere fracties tegen deze materie aankijken en stelt hij ook de vraag of de provincie niet in eerste instantie moet bouwen om de jongeren uit het eigen gebied goed onderdak te brengen.

De Drentse fractie heeft dit voor woensdag op de agenda geplaatst van een commissievergadering in de Drentse Staten. Meer informatie via www.drentsparlement.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu