Niet alleen vossen, ook ooievaars, reigers en marters moeten straks in Drenthe op hun tellen passen

Een ooievaarsmoeder voert haar kuikens. Foto Marcel van Kammen

Drenthe krijgt een plan van aanpak om de ontwikkeling van het aantal roofdieren in goede banen te leiden. Dit is onder meer nodig om de weidevogels te beschermen.

Deze conclusie valt te trekken uit een debat op initiatief van Forum voor Democratie . Die fractie maakt zich er zorgen over dat veel schaarse weidevogels de dupe worden van met name vossen die de nestjes leegvreten.

Onenigheid langs vertrouwde scheidslijnen

Nieuws

menu