Niet alleen vossen, ook ooievaars, reigers en marters moeten straks in Drenthe op hun tellen passen

Een ooievaarsmoeder voert haar kuikens. Foto Marcel van Kammen

Drenthe krijgt een plan van aanpak om de ontwikkeling van het aantal roofdieren in goede banen te leiden. Dit is onder meer nodig om de weidevogels te beschermen.

Deze conclusie valt te trekken uit een debat op initiatief van Forum voor Democratie . Die fractie maakt zich er zorgen over dat veel schaarse weidevogels de dupe worden van met name vossen die de nestjes leegvreten.

Onenigheid langs vertrouwde scheidslijnen

Zoals gewoonlijk leidt het verschijnsel jacht tot onenigheid langs de vertrouwde scheidslijnen. De rechtse fracties zien jacht als middel om de natuur te beheren, linkse fracties, en vooral de Partij voor de Dieren, willen daar niets van weten. Maar de meeste fracties zijn het er over eens dat er een plan nodig is om de weidevogels beter te beschermen en dat daarvoor ook een roofdierenplan (officieel predatieplan) voor nodig is.

Gedeputeerde Henk Jumelet liet weten dat er binnenkort geld komt om de weidevogels beter te beschermen. Niet alleen beheer van roofdieren is daarvoor nodig, zo stelde hij, ook verbetering van het leefgebied van de vogels. Dit laatste komt overeen met het standpunt van de Vogelbescherming. Die stelt dat weidevogels het goed hebben in gebieden met hoog, kruidenrijk gras en met een hoge grondwaterstand.

Alleen vossen verjagen helpt niet

Volgens Statenlid Rob Camies van Forum zijn er veel te veel vossen, maar hij erkent dat het niet volstaat om alleen op deze diersoort te jagen. Want ook reigers, ooievaars en marters hebben het op de weidevogels voorzien. Als er vossen verdwijnen, nemen deze dieren hun plek in.

Op de achtergrond speelt de vraag wie bepaalt hoeveel dieren er afgeschoten worden. Forum vindt dat de Fauna Beheerseenheid (FBE) Drenthe ruimere bevoegdheden moet krijgen, maar hiervoor lijkt geen meerderheid te zijn. „Het is helder: de provincie bepaalt het beleid, de FBE voert het uit”, zo verwoordde Statenlid Johan Moes (VVD) het. Gedeputeerde Jumelet stelde dat FBE en de provincie hierover wel enig verschil van mening hebben gehad, maar dat hierover na juridisch advies duidelijkheid is ontstaan. De FBE is de uitvoerende partij.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu