Nieuw asfalt voor Rijksweg (N371) in Hoogersmilde: drie weken lang wegafsluitingen met omleidingen

Hoogersmilde. Foto: Google Streetview

De Rijksweg (de N371) in Hoogersmilde wacht een grootscheepse opknapbeurt. Daarom is de weg in de bebouwde kom van 5 tot en met 30 oktober in twee fasen afgesloten voor het doorgaande verkeer.

De provincie gaat in die periode een nieuwe deklaag van asfalt leggen en nieuwe markeringen aanbrengen.

Vanuit de richting Assen is de weg vanaf de bebouwde kom tot de kruising met de Drostenstraat afgesloten van 5 tot en met 20 oktober.

Daarna volgt - van 21 tot en met 30 oktober - het deel vanaf de kruising met de Drostenstraat tot het einde van de bebouwde kom, in de richting van Dieverbrug.

Weggebruikers dienen in die periode rekening te houden met omleidingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu