Nieuw bouwplan voor gevoelig terrein scheepswerf Beuving in De Punt

Er ligt een nieuw bouwplan voor de gevoelige locatie van scheepwerf Beuving in De Punt. Schoonmaakbedrijf Siesling uit Eelde wil er vijf panden voor watersport neerzetten.

Op het terrein van scheepswerf Beuving in De Punt moeten vijf nieuwe panden verrijzen.

Op het terrein van scheepswerf Beuving in De Punt moeten vijf nieuwe panden verrijzen. Foto: Marcel Jurian de Jong

,,We zien dit als een aanvulling op ons bedrijf”, zegt Luuk Siesling, die een paar honderd verderop tegenover de luchthaven Eelde een schoonmaak- en hoogwerkersbedrijf heeft. Hij kocht geruime tijd geleden de scheepswerf met woonboerderij en watersportwinkel van Anneke en Wessel Beuving, die de werf, winkel en botenopslag tot op de dag van vandaag voortzetten.

Siesling heeft een nieuw plan ontwikkeld voor de plek aan het Noord-Willemskanaal, waar in mei 2008 een enorme brand woedde in de grote botenloods. Daarbij kwamen drie brandweermannen uit Eelde om het leven.

Sloop oude panden

De nieuwe eigenaar wil de boerderij en huidige watersportwinkel slopen en op het terrein vijf nieuwe panden bouwen. Twee krijgen de bestemming bedrijfswoning, verder komen er twee loodsen voor opslag en reparatie van boten en een watersportwinkel met showroom en toiletvoorzieningen voor vaarrecreanten.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo hebben zich over het plan gebogen en zijn er positief over. Wel stellen ze enkele voorwaarden. Zo mag eigenaren van bestaande woningen aan de Groningerstraat het uitzicht niet worden ontnomen door een nieuwe panden.

Ook vindt het college dat er ruimte op het terrein moet zijn voor de nieuwe fietssnelweg van Groningen naar Assen. Die komt dan pal langs het bustransferium De Punt dat voor de scheepswerf ligt. Er zijn plannen dit transferium te verplaatsen naar de afrit bij de A28 in De Punt, dan zou de doorfietsroute over het busterrein kunnen worden aangelegd.

Omwonenden informeren

Er heeft nog geen overleg met omwonenden plaats gevonden. Nu het college van Tynaarlo zich positief over plan heeft uitlaten, is het de beurt aan Siesling om de buren te informeren en te betrekken bij de uitwerking van zijn plannen.

Gezien de rampzalige brand in 2008 en gevoeligheden rond deze locatie is het volgens het college van belang dat zorgvuldig wordt afgewogen hoe en door wie nabestaanden en betrokkenen bij de brandweer worden geïnformeerd, voordat het besluit openbaar wordt gemaakt en in de publiciteit komt.

Plannen eerder openbaar

Opmerkelijk is dat de plannen met het scheepswerfterrein al een week op de website van de gemeente Tynaarlo staan en door iedereen te zien zijn. ,,Daarover is geen overleg met mij geweest en daar baal ik van”, zegt Siesling.

Bij de hekken van de scheepwerf is na de brand een monument voor de omgekomen brandweerlieden opgericht. Elk jaar is daar een herdenkingsbijeenkomst. Er wordt met betrokkenen overlegd hoe het monument een respectvolle plek krijgt in de nieuwe plannen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu