Nieuw initiatief voor werk

FOTO ARCHIEF

De intenties zijn goed, maar het is vaak niet eenvoudig om werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking te matchen. Het bedrijf Dit is Werk in Assen biedt de helpende hand.

De intenties zijn goed, maar het is vaak niet eenvoudig om werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking te matchen. Het bedrijf Dit is Werk in Assen biedt de helpende hand.

Dit is Werk is een initiatief van arbeidsdeskundige Kirsten Wijbenga (&Wij) en Ronald Obbes, onder meer horeca-uitbater, binnenstadsmanager en VVV-eigenaar. Als ondernemers hebben zij beiden gemerkt dat het niet altijd eenvoudig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook op de juiste plek aan het werk te krijgen.

Het Asser initiatief is omarmd door de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. ,,Dit is super'', zegt Nina Beswerda. Zij is door de arbeidsmarktregio aangesteld als aanjager om mensen in de wsw, wajong, pgb of bijstand weer aan een baan te helpen. Beswerda informeert werkgevers over de mogelijkheden, ondersteunt bedrijven en legt de verbinding met de overheden. ,,De bedrijven willen wel maar in de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om de goede mensen te plaatsen.''

Juist daarin denkt Dit is Werk een rol te kunnen spelen. ,,Wij zien ons als smeerolie tussen werkgevers en de doelgroep'', zegt Obbes. ,,Wij zijn vanuit onze eigen bedrijven altijd al bezig om te proberen mensen uit een uitkeringssituatie weer aan werk te helpen'', vult Wijbenga aan. ,,Dat gaat niet vanzelf.''

De praktijk leert ook dat heel veel instanties zich met het plaatsen van deze doelgroep bezig houden, vertelt Wijbenga ,,Maar iedereen doet dat los van elkaar. Wij willen de verbinding leggen. Ronald gaat vanuit zijn netwerk aan de slag en ik ga me inhoudelijk bezig houden met de begeleiding van werkgevers en werknemers.''

Zaak is, zegt Wijbenga, om de werkzoekende goed te screenen op beperkingen en mogelijkheden en ook geen verkeerde verwachtingen te wekken. ,,Daar moet dan een passende werkgever bij worden gezocht. Wij denken mee en blijven als vast aanspreekpunt de mensen ook volgen.''

In de arbeidsmarktregio is afgesproken dat tot 2017 935 extra banen gerealiseerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit akkoord is gesloten door regionaal werkbedrijf Werk in Zicht, waarin 27 gemeenten, het UWV, werkgeversorganisatie VNO/NCW-MKB en de vakbonden FNV, CNV en AWVN deelnemen. Dit als uitwerking van het landelijke Sociaal Akkoord.

Dit is Werk gaat eerst als proef van start. Wanneer de aanpak aanslaat is het de bedoeling om de het initiatief verder uit te breiden in Noord-Drenthe.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu