Nieuw project in Drents-Duits grensgebied moet honderd niet-uitkeringsgerechtigden aan een baan of opleiding helpen

Het project ‘New Jobportunities 2.0’ wil honderd mensen in de Drents-Duitse grensstreek, die zowel zonder werk als uitkering zitten, begeleiden naar een opleiding of een nieuwe baan.

Foto van de diplomering van de herintreders in 2018. Foto: CMO STAMM

Foto van de diplomering van de herintreders in 2018. Foto: CMO STAMM

Het traject is bedoeld voor de zogeheten ‘stille reserve’, zegt projectleider Maud Diemer van kenniscentrum CMO STAMM, actief in Assen en Groningen. „Het gaat om mensen die nu niet werken en geen uitkering hebben. Het zijn zeer gemotiveerde arbeidskrachten die graag willen herintreden. In 2018 hebben we een eerste groep weten te helpen, voornamelijk vrouwen in de Groningse grensstreek. Nu richten we ons op meer mensen, ook mannen, én focussen we ons op Zuidoost-Drenthe, Landkreis Emsland en Grafschaft Bentheim.”

Deze ‘jobportunities’, een vrije vertaling van baankansen, zijn opgezet door de vier gemeenten in de zuid- en oosthoek van Drenthe, het Nederlandse en het Duitse UWV en verschillende opleidingsinstituten in beide landen. De wervingscampagne, die woensdag is afgetrapt, hoopt zo’n honderd herintreders met ambitie te kunnen ondersteunen naar een nieuwe werkplek of opleiding. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in Duitsland.

Geen uitkering

De groep waarop dit project zich richt krijgt geen uitkering. Voorbeelden uit 2018 zijn weduwes zonder werk die hun huis of de zaak van hun overleden partner noodgedwongen moeten ‘opeten’ of geschoolde moeders met een andere afkomst, wier kinderen inmiddels groot genoeg zijn, waardoor deze vrouwen weer (meer) willen gaan werken. „Het zou toch mooi zijn om mensen die een extra kans verdienen, die ook te geven”, zegt Diemer.

In dit traject krijgen deelnemers maatwerk. „Sommigen hebben maar een klein zetje nodig, zoals hulp met een sollicitatiebrief. Anderen hebben meer begeleiding nodig of zijn gebaat bij een opleiding.”

ICT, zorg, bouw en techniek

De ervaring leert dat er geen taalbarrière is. Als mensen een niet eerder ontdekt talent bezitten of iets al heel goed kunnen, maar er tien, twintig jaar uit zijn geweest, is daar hoe dan ook vraag naar, meent Diemer. „Er is een enorm tekort in de ICT, de zorg, de techniek en de bouw.”

Wethouder Joop Brink (PvdA) van de gemeente Coevorden is blij met de samenwerking. „De grensoverschrijdende contacten zijn goed. Er zijn korte lijnen tussen de samenwerkende partijen die allemaal graag toewerken naar één arbeidsmarkt, zonder grenzen.”

Subsidie van 90.000 euro

Het project krijgt via de Regiodeal tussen Zuid- en Oost-Drentse gemeente en de gemeente Hardenberg een subsidie van 90.000 euro. Als het zijn vruchten afwerpt, is de samenwerking voor volgend jaar eenzelfde bedrag toegezegd. Het uiteindelijke doel is dat het bedrijfsleven de methode omarmt en zelf investeert in deze ‘jobportunities’.

Mensen kunnen zich melden via de wervingscampagne in de media, maar kunnen ook via het UWV worden doorverwezen. Voorwaarde is wel dat men in de betreffende regio woont. „Een uur reistijd heeft niet onze voorkeur.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Duitsland
menu