Nieuwbouw Dingspilhuus nog geen gelopen race

Nieuwbouw Dingspilhuus nog geen gelopen race

Nieuwbouw van het Dingspilhuus is nog allesbehalve een gelopen race. De raadscommissie van de gemeente Westerveld was dinsdagavond erg kritisch over de plannen voor het dorpshuis van Diever.

Nieuwbouw van het Dingspilhuus is nog allesbehalve een gelopen race. De raadscommissie van de gemeente Westerveld was dinsdagavond erg kritisch over de plannen voor het dorpshuis van Diever.

Voorafgaand aan de vergadering van de commissie Sociaal domein liepen zo'n driehonderd Dievernaren, jong en oud, mee in een stemmige optocht door het dorp, van het Dingspilhuus naar het gemeentehuis. Hier aangekomen werden fakkels ontstoken. Een groep kinderen liep even met spandoeken door de raadzaal. De bedoeling van de acties was de gemeenteraadsleden duidelijk te maken hoe belangrijk het dorpshuis van Diever is voor de inwoners.

In de commissie stoorde het Johan Moes (VVD) dat heel lang is uitgegaan van renovatie van het huidige Dingspilhuus en de gemeenteraad pas in november vernam van plannen voor volledige nieuwbouw. Daar is een slordige half miljoen meer voor nodig, bovenop de 1,2 miljoen euro die de gemeente al klaar heeft liggen. Ook had de liberaal moeite met de energieneutrale nieuwbouw: ,,Als we daaraan als gemeente meebetalen, ondersteunen we de exploitatie van het Dingspilhuus." Hij is bang dat andere dorpen in de gemeente dan hetzelfde willen. Jelle de Haas (Gemeentebelangen), die ook namens Progressief Westerveld en Sterk Westerveld sprak, zei dat de nieuwbouwplannen hem 'zeer zwaar op de maag liggen'. Hij verweet de voor de plannen verantwoordelijke stichting Dingspilhuus dat ze niet eerder contact heeft gezocht met de raad om tekst en uitleg te geven over de onhaalbaarheid van een opknapbeurt van het bestaande dorpshuis. Tot voorzitter Alfred Schoenmaker: ,,U bent uw eigen gang gegaan."

Geke Kiers van DSSW zei achter de nieuwbouwplannen te staan. Henny Volman (PvdA) vond het extra krediet voor het Dingspilhuus eveneens 'uit te leggen'. Omdat een nieuw dorpshuis kleiner zal uitvallen dan de huidige gebouwen, opperde ze de mogelijkheid de overblijvende grond op te delen in bouwkavels. Verkoop van de kavels, bijvoorbeeld voor woningbouw, zou de gemeente nog weer wat geld kunnen opleveren.

Twee jaar geleden dreigde het dorpshuis helemaal te verdwijnen. De gemeente Westerveld weigerde het jaarlijkse exploitatietekort van 35.000 euro nog langer bij te passen. Eerlijk Diever, een lokale actiegroep onder leiding van ondernemer Alfred Schoenmaker, wist sluiting te voorkomen. Sindsdien heeft wat inmiddels de stichting Dingspilhuus heet, plannen uitgewerkt om het dorpshuis zelfstandig in de benen te houden. Het door de stichting geselecteerde architectenbureau Van der Salm uit Leggeloo adviseerde afgelopen jaar af te zien van renovatie. De gebouwen zijn er zo slecht aan toe dat volledige nieuwbouw een betere optie is. Maar daarvoor is dus veel meer geld nodig.

Na deze commissievergadering hakt over twee weken de gemeenteraad de knoop definitief door.

Tekst: Hans Knijff

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu