Nieuwbouw Nijstad-Oost in Hoogeveen in beeld als waterstofwijk

Nijstad-Oost is op het kaartje lichtgroen ingekleurd. Rechts ligt woonwijk Erflanden, bovenin de Hoogeveense Vaart.

Het nieuwbouwplan Nijstad-Oost in Hoogeveen, waar tachtig huizen worden gebouwd, is in beeld voor de proef met waterstof voor duurzame warmte.

De woningen komen op de hoek van de weg Nijstad met de Zuidwoldigerweg. Of alle tachtig nieuw te bouwen huizen deel gaan uitmaken van de proef met waterstof, waar deze krant eerder over berichtte, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de gemeente moet de omvang van de pilot nog bepaald worden.

Duurzame energie

Hoogeveen wil uiterlijk in 2040 volledig overschakelen op duurzame energie. ,,Waterstof kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren’’, stelt de woordvoerder. ,,Daarnaast kan de proef met waterstof de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in het Noorden stimuleren.’’

De gemeente zoekt naar mogelijkheden voor woningbouw met duurzame warmte en elektriciteit. Voor het plan van de waterstofwijk in Hoogeveen heeft Hydrogreenn bij de gemeente aangeklopt. Dat is een informeel platform van noordelijke bedrijven en instellingen, waaronder Stork, GasTerra en N-Tra, het dochterbedrijf van netwerkbeheerder Rendo dat wil experimenteren met waterstof.

Op 15 februari praten gemeente en Hydrogeenn verder over de uitwerking van de pilot.

Ook voor elektriciteit?

De proef moet informatie opleveren over de vraag of waterstof geschikt is voor nieuwbouw en wat de mogelijkheden zijn voor bestaande bouw. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande infrastructuur voor aardgas in principe gebruikt kan worden voor het transport van waterstof. Nadere studie moet antwoord geven op de vraag of waterstof ook voor elektriciteit kan worden gebruikt.

Er ligt een visie voor het gebied rond de voormalige zandwinplas. Het gaat om een globaal plan waarin de historie van het gebied schreven wordt, net als de wettelijke kaders en de mogelijke sfeer van de nieuwe wijk. De gemeente Hoogeveen verwacht na de zomer van 2019 met de bouw van de woningen in Nijstad-Oost, tussen woonwijk Erflanden en toekomstig recreatiegebied Nijstad, te kunnen beginnen.

‘NAM-locatie geen belemmering’

De gemeente verwacht veel belangstelling voor deze kleine woonwijk. In het gebied ligt ook de gasbehandelingslocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het aardgas wordt hier vanit diverse gasvelden in Zuid-Drenthe en Overijssel aangevoerd en behandeld, zodat het het geschikt is voor het Gasunie-netwerk. Op de locatie staat een fakkel die constant vlamt. Volgens de gemeente belemmert de gasinstallatie de woningbouwplannen niet, omdat voldoende afstand wordt gehouden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu