Nieuwbouw voor Terra Emmen: bijna alles is anders, behalve de plek

De groene school Terra in Noordbarge bij Emmen heeft een nieuw onderkomen. Bijna alles is anders, behalve de plek. Bijzonder: er kwam geen bezwaarschrift aan te pas.

Het nieuwe schoolgebouw van Terra Emmen vanuit de lucht.

Het nieuwe schoolgebouw van Terra Emmen vanuit de lucht. Illustratie: Wind Architecten Adviseurs

Twaalf jaar geleden kreeg Henk Reuvers van zijn werkgever het verzoek om eens goed rond te kijken. ,,Henk, jij kent Emmen als je broekzak. Wat zou een goede plek zijn voor nieuwbouw van de school Terra?’’ In de loop der jaren kwamen tal van locaties in beeld. Van de plek van de brandweerkazerne tot sportpark De Meerdijk, van de oude dierentuin tot een lapje grond bij de drukke kruising Frieslandroute/Hondsrugweg.

Uiteindelijk besloot Terra te blijven waar zij zat, in Noordbarge. Bleef alles bij het oude? Nee, beslist niet! In het dorpje vlak bij het Emmer centrum verrees een compleet nieuw schoolgebouw. De pakweg 800 leerlingen lopen er alweer zo’n drie weken rond. Maar officieel was de school nog niet geopend. Dat gebeurde gisterochtend. ,,De mooiste school van Noord-Nederland’’, riep afdelingsdirecteur Henk Reuvers enthousiast. Erna Daling, regiodirecteur van Terra, deed daar nog een schepje bovenop. ,,De mooiste school van het hele land!’’


Terra kreeg nieuwbouw omdat de bestaande twee gebouwen verouderd waren en niet meer pasten bij het moderne onderwijs. In het nieuwe pand aan de Huizingsbrinkweg worden vanaf dit schooljaar alle Terra-leerlingen ondergebracht: vmbo én mbo.

Bij het maken van het ontwerp is veel aandacht besteed aan inpassing in het landschap. Burgemeester Eric van Oosterhout: ,,En de school heeft de buurt heel goed bij het proces betrokken. Er kwam geen enkel bezwaarschrift binnen. En dat is bijzonder in een tijd waarin je voor het verplaatsen van een lantaarnpaal bij wijze van spreken al vier inspraakavonden nodig hebt.’’

Om nieuw te kunnen bouwen, ging het oude pand van de vmbo-afdeling tegen de vlakte. Dat lot wacht ook het voormalige pand van de mbo-afdeling dat naast het hoofdkantoor van de Jehova’s Getuigen staat. De projectontwikkelaars Peter van Dijk uit Emmen en Bemog uit Zwolle zetten daar vrijstaande woningen neer.

De band tussen Terra en Noordbarge is hecht. De school is er al sinds 1978 te vinden en het dorp mag bij evenementen en vergaderingen gebruikmaken van de faciliteiten van de school. ,,Ik feliciteer vandaag dan niet alleen Terra, maak ook het dorp Noordbarge. Zij heeft er een prachtig dorpshuis bij’’, grapte Van Oosterhout.

Het pand valt, ondanks zijn niet geringe omvang, nauwelijks op in het dorp. ,,Er is zeer zorgvuldig gekeken naar de bestaande bomen, de groenstructuur en andere bebouwing in de omgeving’’, aldus Reuvers. Op het dak van meerdere gebouwen groeit groen. Voor het eerst heeft de school een eigen sporthal in plaats van een gymzaal.

Om het voor leerlingen gevoelsmatig toch kleinschalig te houden, is het pand zo ingedeeld dat verschillende groepen scholieren en studenten hun eigen gebied hebben. Maar daarbij ook een eigen ingang en fietsenstallingen. Praktijklokalen, dierenverblijven, kas, tuin en de centrale ruimte met kantine zijn zo geplaatst dat iedereen daar makkelijk gebruik van kan maken.

,,Toen ik voor het eerst het nieuwe schoolgebouw bekeek, was ik echt overdonderd’’, zegt decaan en leraar Nederlands Egbert Schipper. ,,Het is zo mooi en gebruiksvriendelijk allemaal.’’ Ook de akoestiek kan Schipper zeer bekoren. ,,Het geluid wordt op een of andere manier gedempt. In de lokalen, maar ook in de sporthal. Erg fijn.’’


Bijzonder: in de nieuwe school wordt geen gebruik meer gemaakt van een bel als de lessen beginnen en stoppen. Schipper: ,,Omdat niet overal dezelfde schooltijden zijn, zou een bel verwarring opleveren. Leerlingen en studenten moeten nu gewoon zelf de tijd in de gaten houden. In het begin waren er mensen die zich afvroegen of dat wel goed zou komen, maar ook dat werkt tot nu toe prima.’’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu