Nieuwe rotonde in Beilen valt bijna drie ton duurder uit. De gemeenteraad wil weten hoe dat zit

Hier is de nieuwe rotonde aangelegd. Foto: Hilbrand Dijkhuizen

De gemeente Midden-Drenthe kampt met een forse financiële tegenvaller bij de aanleg van de rotonde bij afslag 30 van de A28 in Beilen.

Door extra werkzaamheden valt het project bij 280.000 euro duurder uit dan gepland.De totale kosten waren begroot op 895.000 euro, waarvan de provincie 240.000 euro voor haar rekening nam. Dat de kosten fors hoger uitvallen, komt doordat er extra grondwerk moest worden verricht toen een deel van bodem uit slappe veengrond bleek te bestaan.

Bodemonderzoek

Uit een bodemonderzoek dat Midden-Drenthe voor de aanleg liet uitvoeren, bleek dat de bodem op de plek bij het distributiecentrum van Jumbo, waar de rotonde was gepland, voornamelijk is opgebouwd uit zand en sterk genoeg was.Pas tijdens de werkzaamheden werd de veengrond ontdekt, waardoor veel meer grond moest worden afgegraven en kabels en leidingen moesten worden verlegd. Door het extra werk zijn de kosten voor de machines, verkeersmaatregelen en manuren ook hoger, legt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad uit.

'Betere uitleg nodig'

,,We zijn hier niet blij mee en hebben vragen gesteld, maar de antwoorden van het college zijn ons nog te onduidelijk”, reageert fractievoorzitter Jannes Kerssies van Gemeentebelangen. ,,We willen een betere uitleg van wethouder Snijders in de vergadering van de commissie Ruimte en Groen van volgende maand.”Datzelfde geldt voor de PvdA, zegt fractievoorzitter Joop Kramer. ,,Ik schrik van dit bedrag. Je vraagt je af hoe het kan dat men na een bodemonderzoek opeens op zo’n stuk grond stuit. En zo zijn er nog veel meer vragen.”

'Teleurgesteld'

CDA-fractievoorzitter Marinus Louissen is naar eigen zeggen ‘zeer teleurgesteld’. ,,De rotonde is een mooi plaatje geworden, maar we zullen de wethouder eraan houden dat ze in de toekomst wat voorzichtiger te werk gaat.”Bij GroenLinks roept de werkwijze van de gemeentelijke afdeling die verantwoordelijk is voor de verkeersprojecten vragen op. ,,Bij de geluidswal in Spier is het misgegaan en nu weer. Je vraagt je toch af hoe het gaat op die afdeling", zegt fractievoorzitter Rudie Weima.

Extra subsidie

Volgens gemeentewoordvoerster Miriam Fokkema gaat Midden-Drenthe de provincie om extra subsidie vragen en valt de financiële schade ook mee, omdat de kosten van andere verkeersprojecten lager zijn uitgevallen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu