Nieuwe school Esdal College Borger komt definitief bij brandweer (maar gymzaal verhuist niet mee)

Wethouder Albert Trip (links) en schooldirecteur Matthias Kooistra voor de Esdalschool in Borger. Foto: NDC Mediagroep

De bouw van de nieuwe school van het Esdal College in Borger kan naar verwachting beginnen in 2022. De keuze voor de locatie wordt definitief een plek langs de N374 naast de brandweerkazerne aan de Poolse Bevrijderslaan, ten westen van de N34.

De gemeente investeert vier miljoen euro en de school zelf ongeveer een miljoen. Alleen de gemeenteraad moet in november nog een klap op de nieuwbouwplannen geven.

Dat maakten wethouder Albert Trip en schooldirecteur Matthias Kooistra van het Esdal College dinsdag bekend tijdens een persconferentie.

De vmbo-school huist momenteel in de voormalige ulo uit 1929 aan de Hoofdstraat in hartje Borger. Een verouderd pand dat niet meer aansluit bij de vereisten van het huidige onderwijs, aldus Kooistra. ,,Het huidige onderkomen biedt te weinig praktijkruimte. Bovendien sluit de inrichting niet meer aan op de moderne maatstaven en voldoet het niet meer aan de eisen die gesteld worden aan het binnenklimaat.”

Leerplein

Lokalen waar grote groepen kinderen hun lesstof klassikaal krijgen voorgeschoteld zal je niet aantreffen in de nieuwe locatie. In de nieuwe school wordt er vooral gewerkt vanuit zogenoemde leerpleinen: plekken waar leerlingen zelfstandig of in groepjes aan hun opdrachten kunnen werken. Het huidige schoolgebouw met veel gangen en kleine lokalen maakt dat niet mogelijk.

Kooistra is dolblij met het vooruitzicht van het nieuwe onderkomen. ,,Het is een prachtige zichtlocatie en goed bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer.” Een bijkomend voordeel is dat de gemeente alle grond al in bezit heeft.

Bij de nieuwbouw wordt rekening gehouden met de bevolkingskrimp. ,,Op de huidige school zitten momenteel 200 leerlingen, voor de nieuwe locatie gaan we uit van 150.” Het nieuwe Esdal wordt ongeveer 1800 vierkante meter groot en het zal bestaan uit twee bouwlagen. Veel meer kan er nog niet gezegd worden, aldus Kooistra. Een ontwerp wordt gemaakt nadat de raad akkoord is gegaan met de financiën.

Kooistra voert momenteel ook gesprekken met het basisonderwijs in Borger. Gekeken wordt of leerlingen van de basisschool bepaalde lessen kunnen volgen in het nieuwe Esdal-pand en of docenten van het Esdal College bepaalde lessen gaan verzorgen op de basisscholen. ,,Op die manier willen we de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs verkleinen.”

Geen gymzaal

Bij de nieuwbouw komt overigens geen nieuw gymlokaal. De bouw zou een miljoen euro hoger uit zijn gevallen en dat was volgens Kooistra budgettair niet haalbaar. ,,Als school blijven we de eerste jaren na de oplevering gebruik maken van de huidige gymzaal aan de Hoofdstraat.” Het idee is om daarna gebruik te maken van sporthal De Koel aan de Molenstraat. Deze voorziening zal echter eerst aangepast moeten worden om het aantal leerlingen aan te kunnen. De gemeente gaat hier nog onderzoek naar doen.

Scholen in krimpgebieden zetten doorgaans in op concentratie van hun huisvesting, zoals het Esdal College dat zelf momenteel ook doet in Emmen. Kooistra snapt dat het vreemd overkomt dat een relatief kleine school als Borger daarom in de lucht wordt gehouden. ,,Als school hanteren we het beleid ‘thuisnabij-onderwijs’ en daarom willen we nevenvestigingen zoals Borger, Oosterhesselen en Klazienaveen zo lang mogelijk aanhouden. Ouders en leerlingen waarderen het enorm als de school in hun eigen omgeving kan blijven.”

Wethouder Trip is blij met het feit dat het Esdal de waarde inziet van het behoud van de school in Borger. ,,Als deze stap niet genomen was, dan had dit waarschijnlijk het einde van het voortgezet onderwijs in Borger-Odoorn betekend.” Na goedkeuring door de raad in november verwacht hij dat 2021 op zal gaan aan ontwerpen, vergunningen en de aanbesteding. ,,Ik denk dat de eerste schop in 2022 de grond in kan. Met een beetje goede wil is het gebouw ook in dat jaar opgeleverd.”

Woningen

Met de verhuizing van het Esdal komt er een aantrekkelijk stukje Borger vrij voor herontwikkeling. Trip: ,,Waarschijnlijk komen er woningen, gezien de vraag hiernaar.” Een ander huisvestingsvraagstuk die de nieuwbouw kan helpen oplossen, is die van dorpsgebouw Het Hunzehuys aan de Molenstraat.

Deze multifunctionele accommodatie werd in 2014 uit de grond gestampt om, met het oog op de krimp, allerlei maatschappelijke voorzieningen in onder te brengen. Naast de bibliotheek, de kinderopvang, sociale teams en medische voorzieningen, werden ook de basisscholen ondergebracht in het Hunzehuys: openbare basisschool De Meander, christelijke basisschool De Borgh en de Montessorischool. Tegen alle trends in neemt het aantal scholieren echter toe: tot 2030 komen er nog zeker tientallen bij.

Dorpshuis verhuizen

Aangezien het jasje begint te knellen zou het een uitkomst zijn als de groepen zeven en acht mee verhuizen naar het nieuwe gebouw, aldus Trip. Mochten de scholen er onderling niet uitkomen, dan wordt overwogen of het dorpshuis over kan gaan naar de Willibrordkerk. Momenteel huist poppodium Vanslag in dit godshuis. Maar de gemeente ziet graag meerdere gebruikers voor deze plek. ,,Niets is nog in beton gegoten, maar dit zijn wel de opties die we overwegen”, aldus Trip.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu