Nieuwe subsidie gloort voor verwarming Hoogeveense huizen met waterstof

Impressie van de nieuw te bouwen woningen op waterstof in de wijk Nijstad-Oost in Hoogeveen Afbeelding: Atelier Dutch

Geld voor de toepassing van waterstof in Hoogeveen stroomt binnen. Na Europees geld en subsidie van het rijk, maakt de provincie Drenthe bijna 650.000 euro over. Tenminste, als Provinciale Staten akkoord gaan.

Met het jongste subsidievoorstel moet de waterstofwijk in Nijstad-Oost in Hoogeveen weer een stap dichterbij komen. Het geld (647.688 euro) is bestemd voor verwarming van woningen in de nieuwe wijk met de duurzame energiedrager.

In Nijstad-Oost wordt na de zomer van 2021 begonnen met de bouw van 80 tot 100 huizen die op een waterstofdistributienet worden aangesloten.

Erflanden

De (groene) waterstof wordt met vrachtwagens aangevoerd en bovengronds opgeslagen bij de nabijgelegen NAM-locatie. De volgende stap is een gefaseerde omzetting van aardgas naar waterstof in 427 bestaande woningen in de wijk Erflanden.

Daartoe hengelde Hoogeveen onlangs een rijkssubsidie binnen van 4,4 miljoen euro. Het lokale initiatief staat te boek als demonstratieproject.

Kennis en praktijkervaring

Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra is de waterstofwijk in Hoogeveen één van de projecten waarmee Drenthe concreet invulling geeft aan waterstofregio Noord-Nederland. ,,Met deze subsidie ondersteunen wij niet alleen dit project, maar zorgen we er ook voor dat er kennis en praktijkervaring wordt opgedaan in het werken met waterstof in de gebouwde omgeving’’.

Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de subsidie binnenkort aan Provinciale Staten voor. Hoogeveen wil wachten met een reactie totdat duidelijk is of het geld ook richting deze gemeente komt.

Consortium

Het project waterstofwijk Hoogeveen is onderdeel van het ‘Heavenn’ consortium en heeft Europese subsidie ontvangen vanuit de Fuel Cell en Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU).

Het gaat in totaal om een bedrag van 90 miljoen euro, bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland.

Daarnaast heeft het Hoogeveense project een bijdrage gekregen uit het Programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu