Nieuwsanalyse camping Anloo: minister antwoordt vaag en ontwijkend op Kamervragen

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) gaf maandag antwoord op schriftelijke vragen die Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) begin februari stelde over de stroomafsluiting op Camping Anloo. De antwoorden zijn ontwijkend en vaak weinig zeggend. Een nieuwsanalyse.

Camping Anloo in het duister na afsluiten elektriciteit. 

Camping Anloo in het duister na afsluiten elektriciteit.  Foto: Jeroen Kelderman

Het is eigenlijk een heel simpele vraag die Kamerlid Beckerman stelde aan de minister: Klopt het dat de gemeente Aa en Hunze al eens in een eerder stadium is gewaarschuwd voor de onveilige situatie op Camping Anloo?

Het is een vraag waar je met een ja op kunt antwoorden. Of met een nee. En dat kun je dan uitleggen.

Er volgt daarentegen een ontwijkend antwoord

Maar niets van dit alles. Minister Van Veldhoven laat in haar beantwoording weten dat er de afgelopen jaren een verbetertraject op het gebied van brandveiligheid is ingezet.

Ze schrijft: ‘Hierbij is gehandeld conform het Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-beleid van de gemeente Aa en Hunze, waarbij het leidend principe is dat het vertrouwen in en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner/ondernemer voorop staat’.

Een ontwijkend antwoord: geen ja en geen nee.

Van Veldhoven heeft maandag in een officieel schrijven antwoord gegeven na Kamervragen over het afsluiten van de stroom op vakantiepark Anloo. Het stellen van een Kamervraag is een belangrijk middel voor het parlement om de uitvoerende macht - lees: de overheid - te kunnen controleren.

Beckerman: ‘Deze antwoorden roepen vooral meer vragen op’

Het afsluiten van de stroom op het Recreatiepark Anloo gebeurde uiteindelijk op donderdag 30 januari. Het leidde tot veel consternatie. Vooral onder de bewoners van het park die vinden dat zij letterlijk in de kou zijn gezet.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman stelde op 5 februari een elftal vragen over de precaire situatie in Anloo. Maar veel wijzer zal ze er niet op geworden zijn. Ze noemt het triest dat het kabinet zich het lot van de mensen op Anloo niet lijkt aan te trekken.

Want ook op een op zich heldere vraag hoe vaak de gemeente het vakantiepark in Anloo heeft gecontroleerd op onveilige situaties, zoals met de elektriciteitsvoorziening, komt geen echte duidelijkheid.

Er zijn de afgelopen jaren meerdere controles uitgevoerd, staat er dan.

Meerdere. Of dat er twee, tien of twintig zijn wordt niet duidelijk. En wat er is gebeurd evenmin. Er zijn maatregelen getroffen door de eigenaar, schrijft de minister. Wederom: welke maatregelen en wat de effecten dan zijn geweest blijft onduidelijk.

,,Deze antwoorden roepen vooral meer vragen op”, concludeert Beckerman dan ook. ,,Het zijn eigenlijk helemaal geen antwoorden. Alles is op basis van de info van de gemeente. De bewoners van Camping Anloo hebben zo niets aan de minister.”

In de steek gelaten

Om antwoord te kunnen geven op de SP-vragen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Wonen en Milieu onder valt) inderdaad contact gezocht met de gemeente Aa en Hunze, zo vermeldt Van Veldhoven expliciet. De info komt dan eigenlijk ook vooral uit het gemeentehuis van Gieten. In de antwoorden wordt vooral benadrukt dat de gemeente geen ‘wettelijke zorgplicht heeft om te voorkomen dat de stroom werd afgesloten’.

De gemeente Aa en Hunze betaalde tot 24 februari het water en hield de riolering tot die datum aangesloten. Inmiddels is dat allemaal gestopt, net zoals het ophalen van het afval. Beveiliging loopt er niet meer rond.

De overgebleven bewoners regelen het nu - min of meer - zelf. Er worden vuurtjes in de buitenlucht gestookt. Ook voor wat warmte. Aan de poort van de steeds desolater geworden camping staan nu twee in elkaar geknutselde borden: Verboden Toegang. Met uitzondering van de bewoners. Die zich in de steek gelaten voelen. Door de campingeigenaar. En door de lokale overheid.

Wie dan de antwoorden van de minister leest, kan zich wel wat voorstellen bij dat gevoel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu