Noblesse en gemeente opnieuw voor rechter

Verwerkingsbedrijf Noblesse in Wijster stond dinsdag opnieuw tegenover de gemeente Midden-Drenthe voor de bestuursrechter in Groningen. Maar ook buurtbewoners hadden een appeltje te schillen met de gemeente.

De gemeente Midden-Drenthe legde het bedrijf opnieuw dwangsommen op, deze keer voor openstaande deuren. De gemeente suggereert dat hierdoor stankoverlast wordt veroorzaakt. Voor elke keer dat de deuren te lang open zouden hebben gestaan deelde de gemeente een boete van 10.000 euro uit.

Onterecht, meent de fabriek in Wijster. ,,Door een deskundig onderzoek is vast komen te staan dat het open laten staan van deuren geen enkel effect heeft op het milieu of geurhinder veroorzaakt voor buurtbewoners. Ook al zouden de deuren permanent op staan, dan zie je nog geen effect”, zei Jewan de Goede, de advocaat van Noblesse. De fabriek vindt het bedrag niet alleen te hoog, maar ook niet nodig omdat hier geen sprake is van een overtreding tot geuroverlast.

Aanpassingen geuruitstoot

De buurtbewoners hadden op hun beurt ook een appeltje te schillen met de gemeente. Ze klagen al jarenlang dat het bedrijf Noblesse voor stankoverlast zorgt. Het bedrijf zegt juist hard te werken aan aanpassingen om geuroverlast te voorkomen. Zo zijn onder meer aanpassingen gedaan aan buitenopslagen, die volledig zijn afgesloten. Ook het bio-filter is volgens het bedrijf sterk verbeterd.

De bestaande vergunning is door deze verbeteringen aangepast op een aantal technische punten. De gemeente heeft deze aanpassingen opgenomen in een zogenoemde wijzigingsvergunning. Dit had nooit zo mogen gebeuren, vinden de buurtbewoners . Er had dan een nieuwe vergunning moeten worden verleend, waarbij verplichte procedures hadden moeten worden gevolgd. Zij vinden dat de gemeente te weinig optreedt om stankoverlast tegen te gaan.

De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu