Nog gat in begroting TT Festival

Het TT Circuit. Foto archief Marcel Jurian de Jong

De begroting voor het TT Festival eind juni in Assen is nog niet rond. Er zit een gat van 190.000 euro in.

De begroting voor het TT Festival eind juni in Assen is nog niet rond. Er zit een gat van 190.000 euro in.

Dat blijkt uit het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe om 85.000 euro aan het motorfeest bij te dragen. De Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie spreekt zich daar woensdagmiddag over uit. Met die bijdrage is in de door de gemeente Assen opgestelde begroting al rekening gehouden. Evenals met 80.000 euro uit sponsoring, een bedrag dat vorig jaar bij lange na niet werd gehaald. Sponsors waren in 2015 goed voor 20.900 euro. Hiervan droeg de hoofdsponsor 15.000 euro bij.

Wethouder Ruud Wiersema (Stadspartij Plop) van Assen is optimistisch dat de begroting sluitend wordt gemaakt. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we het rond krijgen. We zijn met heel veel partijen in gesprek en ontmoeten overal een positieve houding. De insteek is goed.''

De begroting voor dit jaar is opgetrokken naar 885.000 euro, mede omdat het TT Festival een extra dag bevat. De races zijn voor het eerst op zondag en de zaterdagavond wordt nu aan het motorfeest toegevoegd. Het budget voor het festival bedroeg vorig jaar 739.000 euro. De gemeente Assen droeg toen 270.000 euro bij en nam nog eens 190.000 euro aan personele kosten voor de organisatie voor haar rekening. De provincie betaalde in 2015 37.500 euro en de horecabedrijven stelden 200.000 euro beschikbaar. Dat bedrag gaat omhoog naar 250.000 euro. Verder draagt het TT Circuit 10.000 euro bij aan het feest.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu