Noodopvang Emmen komt er nu echt aan

Vluchtelingen komen aan op het azc in Wilhelmsoord. Foto Jan Anninga

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Emmen zijn het eens geworden over de manier waarop in Emmen maximaal zeshonderd vluchtelingen tijdelijk kunnen worden opgevangen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Emmen zijn het eens geworden over de manier waarop in Emmen maximaal zeshonderd vluchtelingen tijdelijk kunnen worden opgevangen.

Daarom kan de bevolking van Emmen nu eindelijk uitgenodigd worden voor een inloopbijeenkomst over de noodopvang. Die is op maandag 18 januari tussen 17.00 en 20.00 uur in het informatiecentrum van de wijk Delftlanden aan de Zandzoom.

Delftlanden en Rietlanden zijn de wijken die het dichtst bij het huidige asielzoekerscentrum Hesselanden aan de Wilhelmsweg liggen. Op die locatie wordt ook de noodopvang gerealiseerd. Daarbij is afgesproken dat het om maximaal 600 vluchtelingen gaat, die een half jaar tot een jaar in Emmen kunnen blijven.

Behalve de inwoners van de wijken Delftlanden en Rietlanden krijgen ook die van Noordbarge, Bargeres, Waanderveld en Loeksham deze week een brief in de bus met een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Wanneer het COA met de opvang begint is nog onduidelijk. Op 1 april van het volgend jaar heeft de gemeente Emmen de locatie, waar nu de noodopvang wordt gerealiseerd, weer nodig voor de aanleg van parkeerplaatsen. Die zijn nodig voor de uitbreiding van station Emmen–Zuid.

De gemeenteraad van Emmen ging in september al akkoord met de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Alleen de 15 man sterke fractie van Wakker Emmen stemde tegen. Wakker Emmen heeft een meerderheid in het college, maar op voorspraak van burgemeester Bijl voert het college de wens van de raad wel uit. Alleen wilde het college niet vertellen welke wethouders voor en tegen zijn. Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) gaat over de opvang van asielzoekers.

Het college verbood opvang in tenten. Vermoedelijk worden units bijgeplaatst.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Gevlucht
menu