Noord-Brabant gaat diep door het stof na stikstofruzie met Drenthe

Het Provinciehuis in Assen Foto DvhN

Noord-Brabant maakt excuses na de ruzie met Drenthe en andere provincies over het opkopen van boerderijen om stikstofruimte te maken voor het prestigieuze Logistiek Park Moerdijk.

Onder verantwoordelijkheid van PvdA-gedeputeerde Erik van Merrienboer heeft Brabant koopovereenkomsten gesloten voor twee complete boerderijen, waaronder een in Ruinerwold. Daarnaast heeft Brabant van vier boerderijen koopovereenkomsten gesloten voor de stikstofrechten. Dit is in een voorstel aan de Brabantse Provinciale Staten voorgelegd.

Brabant geeft tekst en uitleg

Over de transacties is veel commotie ontstaan en daarvoor biedt Brabant woensdag in een brief aan alle provincies excuses aan. Ook geeft Brabant tekst en uitleg over de handelwijze.

De brief komt na een vergadering dinsdag tussen de twaalf gedeputeerden in alle provincies. Die hebben de werkwijze van Brabant in een gezamenlijke verklaring afgekeurd. Brabant heeft te snel gehandeld en te weinig ruggespraak gevoerd, zo luidt de verklaring.

Brabant heeft haast

Brabant heeft haast bij het maken van stikstofruimte voor het Logistiek Park Moerdijk, dat ruim 140 hectare groot moet worden. Dit hangt samen met een uitspraak uit november van de Raad van State in een bezwaarprocedure. De Raad vonniste dat Brabant nog onvoldoende bewezen had dat de uitstoot van stikstof niet toeneemt door het project, en gaf het provinciebestuur een half jaar de tijd dit alsnog te doen.

Als olifant in porseleinkast

Vervolgens is het provinciebestuur in Drenthe, Zeeland en Noord-Holland letterlijk en figuurlijk de boer op gegaan om stikstofruimte te vinden. Dat moest ook buiten Brabant, want het park trekt vrachtverkeer en scheepvaart aan en veroorzaakt neerslag van stikstof buiten de provinciegrenzen.

Met deze haastige procedure liep Brabant als een olifant door de porseleinkast. Want de provincies voeren met elkaar en met het Rijk zware onderhandelingen over de manier waarop het zogenoemde extern salderen - stikstofruimte opkopen bij andere partijen - kan worden ingevoerd.

Sinds de Raad van State vorig jaar mei het Programma Aanpak Stikstof afschoot, kampen zowel de bouw als de landbouw met grote problemen op het gebied van stikstofuitstoot. Te veel stikstof schaadt de natuur, vooral in kwetsbare natuurgebieden, en dat is volgens Europese regels verboden.

Een van de voorziene problemen is juist dat industriële partijen met veel geld stikstofrechten wegkopen bij de landbouw. Daardoor kan voor boeren te weinig ruimte overblijven, waardoor zij hun bedrijven niet kunnen ontwikkelen. De felle boerenprotesten van afgelopen najaar bewijzen hoezeer de boeren zich in het nauw gedreven voelen door de stikstofmaterie.

Ook zou dit extern salderen kunnen leiden tot verrommeling van het platteland. Als bij boerderijen de stikstofrechten zijn weggekocht, kan leegstand ontstaan van stallen en schuren, met alle gevolgen van dien.

‘Het moet niet bij excuses blijven’

Brabant zegt echter hiermee terdege rekening te houden. Het opkopen van stikstofruimte komt niet alleen ten goede aan het logistiek park, maar ook aan maatschappelijke doeleinden in de betreffende provincies. En Brabant zou ervoor waken dat er geen verrommeling optreedt.

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) maakte zich deze week kwaad om de Brabantse handelwijze. Hij aanvaardt de excuses uit ‘s Hertogenbosch. „Maar daar moet het niet bij blijven. We moeten zorgen voor goede afspraken over dit gevoelige onderwerp en daar moeten we ons allemaal aan blijven houden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu