Noordelijk bedrijfsleven wil A37 in knelpuntenonderzoek

Het bedrijfsleven in Noord-Nederland vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief om ook de A37 mee te nemen in een onderzoek naar het verbeteren van autowegen.

In het kader van het zogeheten Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden knelpunten op de Nederlandse autowegen onderzocht. Omdat de toenemende filevorming op de A28 het noordelijke bedrijfsleven schade berokkent, moet ook het stuk van A28 tussen Zwolle en Hoogeveen en de A37 (Hoogeveen-Emmen-Duitse grens) in het onderzoek worden meegenomen.

Belangrijkste corridor

Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord en Herman Idema van Verenging Parkmanagement Bedrijfsleven (VPB) in Emmen hebben de brief ondertekend. Ze wijzen erop dat de A37 vanaf de A28 nu al de belangrijkste corridor naar Duitsland en Scandinavië is voor het vrachtvervoer, méér dan de A7 van Groningen naar Bad Nieuweschans. Op de A37 is het vrachtverkeer in vier jaar tijd met 28 procent gegroeid. ,,Het aantal ritten en de groei is op de A7 een stuk lager’’, volgens de brief.

Dat verschil wordt alleen nog maar groter als over enkele jaren de E233 tussen Meppen en Cloppenburg wordt verdubbeld. Dan is de weg van Zwolle naar Bremen via de A37 volledig vierstrooks.

'Noorden onderscheidt zich positief'

Nu al staat het verkeer geregeld vast op de A28, vooral rond Meppel en Groningen, constateren VNO-NCW Noord en VPB. Dat kost het bedrijfsleven miljoenen euro’s en dat loopt alleen maar op, als niet nu al naar de toekomst van het noordelijk wegenstelsel wordt gekeken.

De briefschrijvers wijzen de minister erop dat het Noorden zich positief onderscheidt ten opzichte van de rest van het land met verschillende economische factoren. ,,De groei van het aantal bedrijven, de groei van het aantal banen, de daling van de werkloosheid en de groei van het bruto regionaal product ligt in de regio boven het landelijk gemiddelde.’’

Nieuws

menu