Noordenveld goochelt met milieuzoneringen om woonzorgcomplex bij Vluchtheuvel Norg te mogen bouwen

Vlag gemeente Noordenveld. Foto: DGP

Ondanks een tussenuitspraak van de Raad van State om geen woonzorgcomplex te bouwen binnen dertig meter van een recreatiewoning op de Vluchtheuvel in Norg, gaat de gemeente dat toch proberen door het complex een andere milieuzonering te geven in het bestemmingsplan.

De Raad van State droeg de gemeenteraad in april op te motiveren waarom een afstand van 10 meter tussen de zorginstellingen en de recreatiewoningen voldoende was om geluidhinder bij die woningen te beperken of een ander besluit te nemen.

In de gemeenteraad woensdagavond werd voorgesteld om via ‘een bestuurlijke lus’ het woonzorgcomplex een andere milieuzonering te geven. Met de nieuwe categorie zou het complex op 10 meter afstand van de recreatiewoningen mogen komen, omdat het een andere functie heeft. Iets waar de gebruikers van de recreatiewoningen eerder tegen in verweer zijn gegaan. Wel gaat de wethouder nog met de betrokkenen in gesprek. ,,Of er nog iets te regelen valt.’’

VVD, D66 en LGN tegen

De VVD, D66 en Lijst Groen Noordenveld waren tegen deze verandering van milieuzones. ,,Omdat een bestemmingsplan geen onaanvaardbare aantasting mag zijn op het woon- en leefklimaat.’’ De partijen stelden voor de afstand op 30 meter te zetten tussen woonzorgcomplex en recreatiewoningen en daartussen en groene buffer in te richten.

Voorgeschiedenis

De gemeente Noordenveld kreeg in april een half jaar de tijd om de toegestane afstand tussen een recreatiewoning en een nieuw te bouwen woonzorgcomplex op de Vluchtheuvel in Norg te heroverwegen van de Raad van State.

Tijdens de zitting in februari was de RvS al kritisch op de door de gemeente gehanteerde bufferzone van 10 meter tussen het nieuwe zorgcomplex en aangrenzende recreatiewoningen. Immers, de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG) rekent bij nieuwbouw van woonzorgcomplexen nabij bestaande woningen minimaal een afstand van 30 meter. De gemeente hanteerde deze afstand niet, omdat er geen sprake is van permanente bewoning.

‘Pretpark had op enkele meters kunnen komen’

Die kritische houding van de rechter resulteerde in een tussenuitspraak waarin de gemeente werd geadviseerd ook bij het bouwplan van de Vluchtheuvel de minimale 30 meter in acht te nemen. Volgens het advies maakt de milieuwetgeving in dit soort gevallen geen onderscheid tussen burger- en recreatiewoningen. De RvS geeft Noordenveld maximaal 26 weken om met een nieuw besluit te komen.

Een gemeentewoordvoerder erkende tijdens de zitting in februari al dat Noordenveld er intussen achter is dat voor gewone woningen en recreatiewoningen inderdaad dezelfde milieuafstanden gelden. Toch vond de gemeente 10 meter redelijk, omdat het vorige bestemmingsplan een pretpark toeliet. En bouwsels van een nieuw pretpark hadden op enkele meters van de woningen kunnen komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu