Veel steun van noorderlingen voor Groningen Airport Eelde. Ook uit de directe omgeving van de luchthaven. En het mag best een paar centen kosten

Als het aan een groot aantal noorderlingen ligt, blijft Groningen Airport Eelde gewoon open en mag de overheid daar best geld in steken.

Groningen Airport Eelde kan zich verheugen in de steun van veel noorderlingen.

Groningen Airport Eelde kan zich verheugen in de steun van veel noorderlingen. Foto GAE

Uit de directe omgeving zijn weinig klachten over overlast, zo blijkt uit een enquête van studenten van de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van de Stichting Vrienden Groningen Airport Eelde . Aan de enquête deden 2823 mensen mee. Het overgrote deel kwam uit de drie noordelijke provincies, 1168 deelnemers woonde binnen een straal van 10 kilometer rondom de luchthaven. Ruim driekwart van de deelnemers is ouder dan 45 jaar, waarmee senioren duidelijk oververtegenwoordigd zijn.

Eigen luchthaven belangrijk

Ruim driekwart van de deelnemers vindt het belangrijk dat het Noorden een eigen luchthaven heeft, een vergelijkbaar percentage vindt het prettiger om vanaf Eelde te vliegen dan vanaf een andere luchthaven. Vier op de vijf respondenten vindt dat de overheid best mag bijdragen aan de vaste lasten van de luchthaven. De luchthavendirectie heeft recentelijk te kennen gegeven dat er jaarlijks 6 miljoen tot 8 miljoen euro van het Rijk nodig is om de luchthaven overeind te houden.

Lesvliegtuigen

Hoewel er de laatste tijd veel klachten zijn over lesvliegtuigen die op Eelde vliegen, komt dit niet uit de enquête naar voren. Van de deelnemers die in de buurt van de luchthaven wonen, antwoordt een op de vijf ‘eens’ op de stelling dat zij overlast ervaren van de luchthaven. Maar 47,8 procent is het hier heel erg mee oneens, nog eens 22 procent oneens.

Meiltje de Groot, de huidige directeur zet onder andere in op duurzame projecten zoals elektrisch vliegen en vliegen op waterstof. Dit heeft de steun van negen van de tien respondenten.

De enquête is gehouden in de maand maart van dit jaar, mensen konden hem invullen via de website van de Stichting Vrienden van Airport Eelde. Via sociale media en de regionale media zijn mensen gewezen op de enquête.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu