Noordshow wil meer jonge fokkers

Foto: Archief DvhN

De voorbereidingen voor de Noordshow verlopen voorspoedig. Het succes van de kleindierenshow hangt af van de fokkers. Stoppende fokkers vormen dan ook de grootste bedreiging voor de toekomst.

De voorbereidingen voor de Noordshow verlopen voorspoedig. Het succes van de kleindierenshow hangt af van de fokkers. Stoppende fokkers vormen dan ook de grootste bedreiging voor de toekomst.

Ouderdom en sterfte
,,Het aantal fokkers dat stopt door ouderdom en sterfte wordt niet aangevuld door nieuwe aanwas”, legt tentoonstellingvoorzitter Gerard Schenkel de vinger op de zere plek. De fokwereld verandert. ,,De jeugd heeft tegenwoordig veel meer mogelijkheden bij het kiezen van een hobby. Vroeger werd het fokken van vader op zoon doorgegeven, maar dat is al lang niet meer zo.”

Initiatieven
In de Asser TT Hall zijn er daarom deze week tijdens de Noordshow verschillende initiatieven om jongeren en liefhebbers over te halen kleindieren te gaan fokken. Schenkel:,,We hebben een speciale informatiebalie opgezet waar liefhebbers terechtkunnen voor begeleiding en advies. Zo hopen we de hobby in de breedte overeind te houden. Dat is ook deels eigenbelang.” Daarnaast is er een speciale prijs voor jonge fokkers. Ook keert het populaire Bunny Hop terug, dat erg geliefd is bij de jeugd. Een konijn moet bij dat spel een hindernissenparcours afleggen.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de grootste kleindierenshow van de Benelux verlopen voorspoedig. Vorig jaar zorgde vogelgriep voor een onzekere aanloop naar het evenement. De dodelijke konijnenziekte die vorige maand opschudding veroorzaakte was geen aanleiding om aanpassingen te doen aan het evenement. ,,We volgen de richtlijnen van de landelijke bond. Wij hebben niet getwijfeld om konijnen niet toe te laten. Voor ons was het geen enkel discussiepunt en er komt geen konijn minder.”

Meer beesten
Burgemeester Marco Out van Assen opent donderdag de Noordshow. Tussen de negenduizend tentoongestelde dieren zitten enkele bijzondere debutanten. Vooral met de komst van de grote Nederlandse muskus-eend is de organisatie in haar nopjes. Met een lengte van een meter en een breedte van dertig centimeter gaan de eenden opvallen tussen het andere pluimvee, waar ook kwartels voor het eerst hun opwachting maken.

Met dergelijke vernieuwingen moet de tentoonstelling aantrekkelijk blijven. Er worden weer tienduizend bezoekers verwacht en volgens Schenkel is er ruimte om te groeien. Sinds vorig jaar dient de TT Hall als onderkomen, nadat na 35 jaar de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren werd verlaten. ,,We kunnen gemakkelijk tienduizend beesten kwijt. En daar willen we graag naartoe”, kijkt de voorzitter positief vooruit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu